Неділя, 20.08.2017, 08:02Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Бухгалтерський облік
Контрольна | 06.07.2016, 14:37
Варіант 18 Облік поточної дебіторської заборгованості
Варіант 18 Облік поточної дебіторської заборгованості Таблиця Ж.1 – Дані інвентаризаційного опису умовного підприємства станом на 1.01.20Х року (грн.) Показники Сума, грн. 1. Готова продукція на складі 109 000 2. Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 65000 3.Грошові кошти в касі в національній валюті 500 4. Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті 2000000 5. Матеріали на складі та в цехових коморах 590 000 6.Статутний капітал 7 100 000 7.Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 200 000 8.Будинки цехів основного та допоміжного виробництв 2 800 000 9. Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення 2 190 000 10. Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва 600 000 11. Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 125 000 12. Металорізальні верстати, ковальсько- пресові автомати та інші машини й обладнання 500 000 13. Паливо на складі 35 000 14. Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що находяться в цехах) 33 000 15. Прибуток підприємства нерозподілений 1 040 000 16. Заборгованість з податку на прибуток 35 000 17. Резервний капітал 320 000 18. Фінансування з бюджету на науково-дослідні роботи 68 000 19. Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання 68 000 20. Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців 42 000 21. Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000 22. Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року 173 000 23. Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах 35 000 24. Заборгованість покупців та замовників за відвантажену (відпущену) готову продукцію та виконані роботи 148 000 25. Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів 3 500 26. Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 414 000 27. Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 450 000 28. Знос (амортизація) основних засобів 690 000 29. Електронно-обчислювальні машини 21 000 30. Придбані патенти,ліцензії 73 000 31. Заборгованість за розрахунками за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 20 000 32. Акції і облігації інших підприємств 240 000 33. Лінії електропередач, телефонна і газова 231 000 34. Вкладання в статутний капітал інших підприємств 500 000 Таблиця Ж.2 – Розшифрування до рахунку 20 «Виробничі запаси» станом на 1.01.201Х року (грн.) Субрахунок Одиниця виміру Сума, грн. 1. Матеріали на складі та в цехових коморах Грн. 590 000 1.1. Матеріал Х шт 5000 Грн. 500 000 1.2. Матеріал У м 3600 Грн. 590000-500000 = 90000 2. Паливо на складі Грн. 35 000 2.1 Бензин т 3 Грн. 300 000 2.2. Дизпаливо т 0,5 Грн. 5000 3. Транспортно – заготівельні витрати Грн. 135000 Разом Грн. 760000 Таблиця Ж.3 – Розшифрування до рахунку «Розрахунки з покупцями та замовниками» станом на 1.01.201Х року (грн.) Покупці та замовники Сума, грн. Покупець ТОВ «АНК» 50000 Покупець ТОВ «Побутсервіс» 79000 Замовник ПП «Альянс» 19000 Разом 148000 Таблиця Ж.4 – Господарські операції умовного підприємства за січень 201Х року (грн.) Зміст операції Сума, грн. 1. Отримано матеріали від постачальників: за купівельною вартістю матеріали Х (1000 шт. по 95 грн.) ? матеріали У (2500 м по 22 грн.) ? ПДВ ? Разом 180000 2. Нараховано транспортній організації за транспортування матеріалів: вартість послуг ? ПДВ ? Разом 12000 3. Відпущено матеріали за планово- обліковими цінами на: виробництво продукції А, грн. ? матеріали Х шт. 1500 матеріали У м 1000 виробництво продукції В, грн. ? матеріали Х шт. 1000 матеріали У м 2000 загальновиробничі потреби, грн. ? матеріали Х шт. 1000 матеріали У м 500 адміністративні потреби, грн. ? матеріали Х шт. 500 матеріали У м 1000 Разом, грн. ? 4. Списано ТЗВ з матеріалами, що відпущені на: ? виробництво продукції А ? виробництво продукції В ? загальновиробничі потреби ? адміністративні потреби ? Разом ? 5. Нараховано й розподілено заробітну плату за місяць: робітникам,що виготовляють продукцію А 25000 робітникам,що виготовляють продукцію В 32000 загальновиробничому персоналу 12000 адміністративному персоналу 6000 допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 1700 оплата за час відпусток 2000 Разом ? 6. Нараховано на заробітну плату ЄСВ: робітникам з виробництва продукції А ? робітникам з виробництва продукції В ? загальновиробничому персоналу ? адміністративному персоналу ? оплата за час відпусток ? Разом ? 7. Створено резерв відпускних на оплату праці, нараховану (у розмірі 18% від оплати праці): ? робітникам з виробництва продукції А ? робітникам з виробництва продукції В ? загальновиробничому персоналу ? адміністративному персоналу ? Разом ? 8. Утримано із заробітної плати: ? податок з доходів фізичних осіб ? ЄСВ ? 9. Отримано за чеком у касу з поточного рахунку в банку готівку для виплати заробітної плати та допомоги з тимчасової непрацездатності ? 10. Видано з каси заробітну плату та допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ? 11. На поточний рахунок в банку надійшла короткострокова позика в банку 34000 12. З поточного рахунку в банку перераховано заборгованість: постачальникам 44000 платежі в бюджет 1200 ЄСВ 1000 13. Нараховано амортизацію основних засобів: загальновиробничого призначення 9000 адміністративного призначення 3000 14. Нараховано амортизацію нематеріальних активів (загально- виробничого призначення) 4000 15. Сплачено з рахунка в банку за спожиту електроенергію 900 16. З постачальником розрахувались векселем 2000 17. Розподілено пропорційно прямій оплаті праці та внесено в собівартість продукції загальновиробничі витрати на виробництво продукції А ? на виробництв продукції В ? Разом ? 18. На поточний рахунок в банку надійшли кошти від замовника ПП «Альянс» (100% заборгованості) 19000 19. Випущено й оприбутковано на склад готову продукцію: за плановою виробничою собівартістю: продукція А 105000 продукція В 10000 відхилення фактичної виробничої собівартості від планової: ? продукція А ? продукція В ? 20. Списано собівартість випущеної та реалізованої готової продукції: за плановою виробничою собівартістю ? відхилення фактичної виробничої собівартості від планової ? 21. Відображено дохід за реалізовану покупцю ТОВ «АНК» продукцію (в т. ч. ПДВ) 480000 22. Нараховано ПДВ від суми виручки ? 23. Надійшла на поточний рахунок банку виручка за реалізовану продукцію 480000 24. Придбано комп'ютерну програму «1С:Бухгалтерія», без ПДВ 14000 Таблиця Ж.5 – Залишки незавершеного виробництва на 1.01.201Х_року Стаття витрат Сума, грн. Продукція А Виробничі запаси 5000 Витрати на оплату праці 3000 Відрахування на соціальні заходи 1500 Загальновиробничі витрати 1500 Інші витрати 3000 Всього 14000 Продукція В Виробничі запаси 12 000 Витрати на оплату праці 2600 Відрахування на соціальні заходи 1200 Загальновиробничі витрати 1200 Інші витрати 2000 Всього 19000 Таблиця Ж.6 – Залишки незавершеного виробництва на 1.02.201Х року Стаття витрат Сума, грн. Продукція А Виробничі запаси 6000 Витрати на оплату праці 3000 Відрахування на соціальні заходи 2500 Загальновиробничі витрати 1500 Інші витрати 3000 Всього 16000 Продукція В Виробничі запаси 12 000 Витрати на оплату праці 2600 Відрахування на соціальні заходи 2200 Загальновиробничі витрати 1200 Інші витрати 2000 Всього 20000 Завдання Варіант практичного завдання студент виконує відповідно до індивідуального завдання. В практичній частині необхідно: 1. За даними інвентаризаційного опису (додаток Ж, таблиця Ж.1) скласти вхідний баланс умовного підприємства станом на 1 січня 201Х року за формою, наведеною в табл. 1. 2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства за січень відповідно до даних додатка Ж. 3.Журнал реєстрації господарських операцій доповнити 5-ма проведеннями, які відповідають теоретичному питанню курсової роботи (згідно з індивідуальним завданням); 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 5. За даними вхідного балансу підприємства (станом на 1 січня 201Х року) та господарських операцій за звітний період відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку за формою, наведеною в табл. 3. 6.Підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом рахунків і вивести кінцеві залишки по рахунках; 7. Оцінити вибуття виробничих запасів за січень 201Х року за методом FІFO (табл. 4). 8. До операції 4 (додаток Ж, табл. Ж.4) скласти розрахунок визначення сум транспортно-заготівельних витрат, що належать до використання матеріалів і кінцевих залишків матеріалів. Розрахунки навести в таблиці 5. 9. До операції 19 (додаток Ж, табл. Ж.4) скласти розрахунок визначення сум відхилень фактичної виробничої собівартості випущеної готової продукції від планової виробничої собівартості. Для визначення фактичної собівартості виробленої продукції та її відхилень від плану необхідно зробити розрахунок за формою, що наведена в табл. 6. 10. Провести розподіл загальновиробничих витрат підприємства (табл. 7 та 8). Базою розподілу є прямі витрати на оплату працю основних працівників. Згідно з обліковою політикою підприємства до змінних загальновиробничих витрат відносять: матеріальні витрати, 70% величини витрат на оплату праці (нарахована зарплата, резерв відпусток), 70% величини нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), інші операційні витрати. Розподіл постійних загальновиробничих витрат між виробничою собівартістю і собівартістю реалізації здійснюється у співвідношенні 3 : 1. 11. Визначення сум допомоги в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпускних, нарахувань та відрахувань на заробітну плату навести після журналу реєстрації господарських операцій за формою, наведеною в табл. 9. Врахувати, що підприємство має 41 клас професійного ризику, пільг щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) працівники не мають; база оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами за звітний податковий місяць, не перевищує 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати. 12. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками та звірити їх підсумки з даними відповідних синтетичних рахунків (табл. 10). 13.Скласти оборотну відомість за січень 201Х року Визначити фінансові результати діяльності підприємства. Розрахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) відобразити в таблиці (табл. 11). 15. За даними бухгалтерських рахунків скласти баланс підприємства станом на 1 лютого 201Х року. В балансі повинні бути вказані всі статті відповідних розділів (на початок і на кінець місяця). Баланс станом на 1 лютого 201Х року оформити за формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» і винести в додатки до роботи (додаток К). Практична частина курсової роботи завершується відповідними висновками.
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 30
Рік захисту: 2016
Ціна: 80 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 47
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл