Четвер, 17.08.2017, 15:24Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Бухгалтерський облік
Контрольна | 19.06.2016, 21:55
1. Інвентаризація: види та порядок її організаціїї на підприємстві 2. Задача Вихідні дані для виконання роботи: Запропоноване нами Завдання виконується на прикладі умовного промислового підприємства – акціонерного товариства відкритого типу (ВАТ) «Електробритва». У якості звітного періоду нами прийнятий 200 Х рік. Рік звітного періоду визначається самостійно, залежно від року навчання студента. У таблиці 1 «Баланс ВАТ «Електробритва» на 31.12. 200 Х р.», в розрізі статей Балансу наведені залишки по рахунках нашого підприємства на початок звітного періоду (тобто, – на 01.01. 200 Х р.). Таблиця 2 містить комплекс умовних господарських операцій ВАТ «Електробритва» за 200 Х р Постановка завдання Треба: - скласти бухгалтерські проведення до господарських операцій (їх біля 30) та визначити відсутні суми за операціями (див. табл. 2); - узагальнити в Оборотній відомості інформацію про рух активів (ресурсів), капіталу і зобов'язань умовного підприємства на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного періоду; - скласти Баланс ВАТ «Електробритва» на початок і кінець звітного періоду (для цього слід обов’язково використовувати типову форму Балансу (форму № 1) та керуватися рекомендаціями П(С)БО 2 «Баланс Таблиця 1 – Дані для складання балансу ВАТ «Електробритва» на 31.12. 200 (Х-1) року, грн. 1. Основні засоби: залишкова вартість (розрахунково: рядок 031 балансу за вираховуванням рядка 032) 5 904 000 первісна вартість (сальдо рахунку 10) 6 884 000 знос (частка сальдо рахунку 13, що відноситься до основних засобів) 980 000 2. Запаси: 2.1 виробничі запаси (сальдо рахунків 20, 22), у тому числі 136 800 - сировина і матеріали 100 000 - малоцінні та швидкозношувані предмети 36 800 2.2 незавершене виробництво (сальдо рахунку 23) 345 600 2.3 готова продукція (сальдо рахунків 26, 25) 892 800 2.4 товари (сальдо рахунка 28) 64 800 3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (розрахунково: рядок 161 балансу за мінусом рядка 162) 224 000 первісна вартість (сальдо рахунка 36) 224 000 резерв сумнівних боргів (сальдо рахунка 38) 4. Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (сальдо субрахунка 371) 5. Інша поточна дебіторська заборгованість (сума усіх субрахунків рахунка 37, окрім внесених до рядків 170, 180, 190, 200 балансу) 6. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (сума рахунків 30 і 31 у тій їхній частині, що належить до національної валюти), у тому числі: - залишок по рахунку 301 - залишок по рахунку 311 2 441 152 2 800 2 438 352 БАЛАНС (код рядка 280) 10 009 152 (ПАСИВ) 1. Статутний капітал (сальдо рахунка 40) 7 200 000 2. Інший додатковий капітал (сума субрахунків рахунка 42, окрім 421 субрахунка) 216 288 3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (сальдо рахунка 44) 733 392 4. Довгострокові кредити банків (сальдо рахунка 50, окрім субрахунків 505 і 506) 317 952 5. Короткострокові кредити банків (сальдо рахунка 60) 6. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (сальдо рахунка 63) 808 128 7. Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів (сальдо субрахунка 681) з бюджетом (сальдо рахунка 64) 115 200 зі страхування (сальдо рахунка 65) 72 000 з оплати праці (сальдо рахунка 66) 546 192 Інші поточні зобов'язання (субрахунки рахунка 68, окрім 681, 682, 683 та інших рахунків класу 68) БАЛАНС (код рядка 640) 10 009 152 Таблиця 2. – Опис господарських операцій і бухгалтерських проведень ВАТ «Електробритва» за 200 Х рік, грн. № Зміст операції Дт Кт Сума, грн. I. Операції з придбання (закупівлі) сировини і матеріалів Підприємство ВАТ «Електробритва» придбало матеріально-сировинні ресурси (комплектуючі вироби з пластмаси і металовироби ) у двох постачальників – ПП «Пластик» та ВАТ «Металік». Причому, якщо за пластмасові вироби ВАТ «Електробритва» розрахувалось відразу ж, то з підприємством ВАТ «Металік» була укладена домовленість про оплату виробів з металу тільки після їх отримання 1 а) І.1 Перша подія – оплата матеріальних ресурсів З поточного рахунка в банку АКБ «Аваль» перерахована передплата фірмі ПП «Пластик» за комплектуючі вироби з пластмаси б) Відображений податковий кредит з ПДВ в) Надійшли до підприємства ВАТ «Електробритва» комплектуючі вироби з пластмаси та оприбутковані на його складі 12000-2000=10000 г) Відображений розрахунок з податкового кредиту з ПДВ (вказати суму) д) Зарахована сума попередньої оплати за пластмасові вироби 2 а) І.2 Перша подія – отримання матеріальних ресурсів Отримані металовироби від ВАТ «Металік», їх оприбутковано на складі ВАТ «Електробритва» б) Відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно) 22000*0,2= 4400 в) Перерахована оплата за металовироби ВАТ «Металік» 3 а) І.3 Придбання (закупівля) товарно-матеріальних цінностей через підзвітних осіб Завідуючому господарством ВАТ «Електробритва» Петренку П.П. видано з каси під звіт для придбання електролампочок для освітлення основного виробничого цеху підприємства б) Завгосп Петренко П.П. відзвітував про використання наданих йому коштів (надав товарні чеки та склав авансовий звіт). Електролампочки (МШП) здані до комори цеху основного виробництва в) Невикористані підзвітною особою гроші повернуті до каси підприємства II. Операції з придбання (закупівлі) основних активів 4 У підприємства ЗАТ «Станкоприлад» було закуплене нове виробниче устаткування на суму 60 000 грн. (перша подія ─ отримання устаткування) а) Підприємством ВАТ «Електробритва» оприбутковано устаткування б) Відображений ПДВ в) Сплачений рахунок постачальника – підприємства ЗАТ «Станкоприлад» 50000+10000=60000 г) Нове виробниче устаткування введено в експлуатацію в основному цеху ВАТ «Електробритва» III. Операції виробничого циклу 5 а) До виробництва зі складу ВАТ «Електробритва» надійшли матеріально-сировинні ресурси, загальною сумою 23 000 грн., з них: комплектуючі вироби з пластмаси б) вироби з металу За звітний період нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам; проведені нарахування на фонд заробітної плати загальнообов’язкових страхових зборів та утримання з заробітної плати робітників, передбачені діючим законодавством України а) Нарахована зарплата працівникам основного виробництва б) Здійснені нарахування на фонд заробітної плати основних виробничих працівників (єдиний соціальний внесок) в) Із загальної суми заробітної плати, яка була нарахована працівникам, проведені обов’язкові загальнообов'язкові державні утримання, з них: - податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – до бюджету г) - на соціальні потреби –єдиний соціальний внесок 7 Нарахована амортизація верстатів та виробничого устаткування 8 Виготовлена та оприбуткована на склад готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити самостійно) 8000+15000+48000+19200+100000= 190200 IV. Операції з реалізації продукції 9 Реалізована готова продукція на суму 180 000 грн. (з ПДВ). Перша подія – відвантаження продукції а) Відвантажена готова продукція покупцям б) Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ в) Віднесений дохід від реалізації на фінансовий результат (суму визначити самостійно) 180000-30000= 150000 г) Відображена собівартість реалізації продукції (суму визначити самостійно) д) Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (суму визначити самостійно) є) У повному обсязі сплачена покупцями реалізована їм продукція за операцією 9 (суму визначити самостійно) V. Розрахункові операції (розрахунки з кредиторами) 10 Виплачена заробітна плата працівникам. У той же час у касі залишилася сума заробітної плати, яка не могла бути отримана своєчасно працівниками, з різних причин а) Отримані в касу для виплати заробітної плати грошові кошти б) Виплачена заробітна плата згідно з платіжною відомістю в) Депонована сума своєчасно неодержаної працівниками заробітної плати (суму визначити самостійно) 40180-38900 = 1280 г) Повернута до банку сума депонованої зарплати (суму визначити самостійно) 11 З поточного рахунку ВАТ «Електробритва» перераховані утримання: - до бюджету (заборгованість за податками) - суми зі страхування (до Пенсійного фонду України та органам загальнообов'язкового державного страхування) у повному обсязі (загальну суму визначити, виходячи з того, що 65 рахунок, як і його субрахунки, не матимуть залишку) 19200+1820 +72000 = 93020 Закриваємо рахунки 150000-190200 = -40200 Список використаних джерел
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 32
Рік захисту: 2015
Ціна: 55 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 89
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
mars1814
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл