Середа, 23.08.2017, 12:04Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Бухгалтерський облік
Контрольна | 20.06.2016, 12:45
Завдання : 1. за даними вступного балансу станом на 1 грудня 20ХХ р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; 2. за даними розшифровки залишку за синтетичним рахунком 20 «Виробничі запаси» відкрити аналітичні рахунки; 3. у реєстраційному журналі вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях за грудень; 4. відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису; 5. в операціях 1 і 3 визначити суми отриманих від постачальника та відпущених у виробництво запасів, використовуючи дані розшифровки залишків на синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси»; 6. до операції 4 скласти розрахунок визначення сум відхилень від планово-облікових цін (транспортно-заготівельних витрат), що відносяться до використаних матеріалів і до кінцевих залишків матеріалів; 7. підрахувати суми надходжень виробничих запасів, вибуття та їх залишків на кінець місяця на аналітичних рахунках; 8. за даними аналітичних рахунків скласти оборотну відомість до синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; 9. підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків та вивести сальдо на кінець звітного періоду; 10. звірити підсумки оборотної відомості за аналітичними рахунками з підсумком синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; 11. за даними рахунків бухгалтерського обліку скласти оборотний баланс та звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного журналу господарських операцій; 12. за даними рахунків скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 20ХХ року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). БАЛАНС: ЗАВОДУ «КАШТАН» на 31 грудня 20_ року Актив Варіант III Розділ I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 12000 первісна вартість (12)* 14000 знос (13)* 2 000 Основні засоби: залишкова вартість 350 000 первісна вартість (10)* 475000 знос (13)* 125000 Довгострокові фінансові інвестиції (14) 9000 Роздал II. Оборотні активи Запаси: Матеріали (20) у т.ч. відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) - 20 000 150 000 Малоцінні та швидкозношувані предмети (22) 16 000 Незавершене внробництво (23) 170000 Готова продукція (26) 85000 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (36) 150000 Готівка (30) 750 Рахунок в банку (31) 88 000 Короткострокові векселі одержані (34) 6000 Розрахунки з різними дебіторами (37) 3000 Розділ III. Витрати майбутніх періодів (39) 250 Розділ IV. Необоротні активи та групи вибуття — Баланс 1 040 000 Пасив Варіант III Розділ I. Власний капітал Статутний капітал (401) 540 000 Додатковий капітал (42) 153000 Резервний капітал (43) 60000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44) 120000 Рошл II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу (47) 16 000 Розділ III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків (50) — Розділ IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків (60) 31000 Векселі видані (62) 11000 Крудиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63) 32000 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (64) 21000 зі страхуванням (65) 6000 з оплати праці (66) 44000 за іншими операціями (68) 6000 Розділ V. Доходи майбутніх періодів (69) Баланс 1040000 РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКУ НА СИНТЕТИЧНОМУ РАХУНКУ 20 "ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ" НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ Назва матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн. Сталь т 1200 100 120000 Фарба кг 1000 10 10000 Разом, облікова ціна х х х 130000 ТВЗ х х х 20000 Раазом, фактична собівартість х х х 150000 ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 20_ РОКУ п/п Зміст господарських операцій Варіанти III 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т 500*100 = 50000 50000 фарба, кг 500*10=5000 5000 ПДВ (50000+5000)*0,2=11000 11000 Разом (суми визначити самостійно) 66000 2 Нараховано трансортній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 5900 ПДВ 1180 Разом 7080 3 Відпущено у виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 450*100=45000 45000 сталь на виробництво продукції "Бета", т 400*100=40000 40000 фарба на загальновиробничі потреби, кг 1000*10=10000 10000 фарба на адміністративні потреби, кг 500*10=5000 5000 Разом (суми визначити самостійно) 100 000 4 Списується відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) по виробничих запасах, що відпущені на: виробництво продукції "Аква" 5850 виробництво продукції "Бета" 5200 загальновиробничі потреби 1300 адміністративні потреби 650 Разом 13000 5 Нарахована і розподілена оплата праці за грудень: робітникам за виробництво продукції "Аква" 19000 робітникам за виробництво продукції "Бета" 14000 працівникам загальновиробничого призначення 5000 адміністративному персоналу 4000 допомога по тимчасовій непрацездатності (за рахунок фонду соціального страхування) 2000 оплата під час відпусток 1000 Разом 45000 6 Нараховано до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду на заробітну плату, нараховану робітникам по виробництву продукції "Аква" 7030 робітникам по виробництву продукції "Бета" 5180 працівникам загальновиробничого призначення 1850 адміністративному персоналу 1480 полата за час відпусток 370 Разом 15910 7 Створено резерв відпускних на оплату праці нараховану (в розмірі 10% від оплати праці) робітникам по виробництву продукції "Аква" 1900 робітникам по виробництву продукції "Бета" 1400 працівникам загальновиробничого призначення 500 адміністративному персоналу 400 Разом 4200 8 Утримано з заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб 4800 внески за страхування 700 аліменти 400 Разом 5900 9 Отримано за чеком до каси підприємства з рахунку банку готівку для виплати заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності 44000 10 Видано з каси заробітну плату, допомогу по тимчасовій непрацездатності 44000 11 На рахунок у банку зарахована короткострокова позика банку 24000 12 З рахунку у банку перераховано заборгованість: - постачальникам 32000 - до бюджету 21000 - відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 6000 - заборгованість іншим кредиторам (аліменти) 400 Разом 59400 13 Списано на адміністративні витрати раніше сплачені витрати на передплату періодичних видань 250 14 Повернуто постачальнику матеріали, що прийняті на відповідальне зберігання 2500 15 Нарахована амортизація основних засобів: - загальновиробничого призначення 2700 - будівлі заводоуправління 1900 Разом 4600 16 Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 500 17 Нарахована заборгованість за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 600 18 На рахунок в банку надійшли кошти від покупців 10000 19 З рахунку в банку оплачено векселі видані 11000 20 Розподілено і включено в собівартість продукції загальновиробничі витрати (суму визначити самостійно на підставі відомості розподілу): 10000+1300+5000+1850+500+2700+500+600 = 22450 - на виробництво продукції «Аква» 12926,71 - на виробництво продукції «Бета» 9523,29 Разом 21 Оприбуткована на склад готова продукція з виробництва: - продукція «Аква» 97000 - продукція «Бета» 80000 Разом 177000 22 Відображено заборгова- ність транспортній організації за доставку продукції покупцям на: - вартість послуг 1000 - ПДВ 200 Разом 1200 23 Списано заборгованість відпущеної і реалізова- ної готової продукції 120000 24 Нараховано виручку (дохід) від реалізації покупцям готову продукцію 180000 25 Нараховано податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 30000 26 Надійшла на рахунок у банку від покупців виручка за реалізовану продукцію 180000 27 Віднесено на фінансові результати звітного періоду чистий дохід від реалізації готової продукції 180000-30000 = 150000 150000 28 Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства: - собівартість реалізова- ної готової продукції 120000 - адміністративні витрати 5000+650+4000+1480+400+250+1900=13680 13680 - витрати на збут 1000 Разом 134680 29 Нараховано податок на прибуток за грудень (за діючою ставкою) 150000-134680 = 15320 15320*0,18 = 2757,6 2757,6 30 Списано суму нарахо- ваного податку на прибуток на фінансові результати 2757,6 31 Визначено за даними рахунку 79 «Фінансові результати» і списано фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на рахунок «Нерозподілені прибут- ки (непокриті збитки)» 15320-2757,6 = 12562,4 12562,4 Всього за реєстраційним журналом
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 24
Рік захисту: 2015
Ціна: 45 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 55
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл