Четвер, 17.08.2017, 15:39Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Бухгалтерський облік
Контрольна | 22.06.2016, 06:12
Завдання : • за даними вступного балансу станом на 1 грудня 20ХХ р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; • за даними розшифровки залишку за синтетичним рахунком 20 «Виробничі запаси» відкрити аналітичні рахунки; • у реєстраційному журналі вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях за грудень; • відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису; • в операціях 1 і 3 визначити суми отриманих від постачальника та відпущених у виробництво запасів, використовуючи дані розшифровки залишків на синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси»; • до операції 4 скласти розрахунок визначення сум відхилень від планово-облікових цін (транспортно-заготівельних витрат), що відносяться до використаних матеріалів і до кінцевих залишків матеріалів; • підрахувати суми надходжень виробничих запасів, вибуття та їх залишків на кінець місяця на аналітичних рахунках; • за даними аналітичних рахунків скласти оборотну відомість до синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; • підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків та вивести сальдо на кінець звітного періоду; • звірити підсумки оборотної відомості за аналітичними рахунками з підсумком синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; • за даними рахунків бухгалтерського обліку скласти оборотний баланс та звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного журналу господарських операцій; • за даними рахунків скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 20ХХ року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). БАЛАНС ЗАВОДУ «КАШТАН» на 31 грудня 20_ року Актив Варіант V Розділ I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 12000 первісна вартість (12)* 16000 знос (13)* 4000 Основні засоби: залишкова вартість 350 000 первісна вартість (10)* 425000 знос (13)* 75000 Довгострокові фінансові інвестиції (14) 8000 Роздыл II. Оборотні активи Запаси: Матеріали (20) у т.ч. відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) - 20 000 150000 Малоцінні та швидкозношувані предмети (22) 18000 Незавершене внробництво (23) 150000 Готова продукція (26) 85 000 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (36) 150000 Готівка (30) 650 Рахунок в банку (31) 85 000 Короткострокові векселі одержані (34) 8000 Розрахунки з різними дебіторами (37) 3000 Розділ III. Витрати майбутніх періодів (39) 350 Розділ IV. Необоротні активи та групи вибуття — Баланс 1 020 000 Пасив Розділ I. Власний капітал Статутний капітал (401) 520 000 Додатковий капітал (42) 130000 Резервний капітал (43) 80000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44) 132000 Розділ II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу (47) 14 000 Розділ III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків (50) — Розділ IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків (60) 30 000 Векселі видані (62) 9000 Крудиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63) 36000 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (64) 18000 зі страхуванням (65) 4000 з оплати праці (66) 42000 за іншими операціями (68) 5000 Розділ V. Доходи майбутніх періодів (69) Баланс 1020000 РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКУ НА СИНТЕТИЧНОМУ РАХУНКУ 20 "ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ" НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ Назва матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн. Сталь т 1200 100 120000 Фарба кг 1000 10 10000 Разом, облікова ціна х х х 130000 ТВЗ х х х 20000 Раазом, фактична собівартість х х х 150000 Господарські операції за грудень 2012 року № операції Сума, грн. V 1 2 1. Отримано виробничі запаси від постачальників: Сталь, т Фарба, кг ПДВ Разом (суми визначити самостійно) 350 500 2. Нараховано транспортній організації за транспортування виробничих запасів: а) вартість послуг б) ПДВ Разом 3800 760 4560 3. Відпущено виробничі запаси: а) сталь на виробництво продукції «Аква»,т б) сталь на виробництво продукції «Бета»,т в) фарба на загальновиробничі потреби, кг г) фарба на адміністративні потреби Разом (суми визначити самостійно) 350 300 900 400 4. Списуються відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) по виробничих запасах, що відпущені на: а) виробництво продукції «Аква» б) виробництво продукції «Бета» в) загальновиробничі потреби г) адміністративні потреби Разом ? ? ? ? ? 5. Нарахована і розподілена оплата праці за грудень: а) робітникам по виробництву продукції «Аква» б) робітникам по виробництву продукції «Бета» в) працівникам загальновиробничого призначення г) адміністративному персоналу д) допомога по тимчасові непрацездатності (за рахунок ФСС) є) оплата за час відпусток Разом 17000 12000 5000 2000 2000 1000 39000 6. Нараховано внески до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду на заробітну плату, нараховану: а) робітникам по виробництву продукції «Аква» б) робітникам по виробництву продукції «Бета» в) працівникам загальновиробничого призначення г) адміністративному персоналу д) оплата за час відпусток Разом 6290 4440 1850 740 370 13690 7. Створено резерв відпускних на оплату паці нараховану (в розмірі 10% від оплати праці): а) робітникам по виробництву продукції «Аква» б) робітникам по виробництву продукції «Бета» в) працівникам загальновиробничого призначення д) адміністративному персоналу Разом 1700 1200 500 200 3600 8. Утримано із оплати праці: а) податок з доходів фізичних осіб б) внески за соціальним страхуванням в) аліменти Разом 4400 600 200 5200 9. Отримано по чеку в касу з рахунку в банку готівку 42000 10. Видано з каси оплату праці, допомогу по тимчасовій непрацездатності 42000 11. На рахунок в банку зарахована короткострокова позика банку 22000 12. З рахунку в банку перераховано заборгованість: а) постачальникам б) платежі в бюджет в) відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування г) заборгованість іншим кредиторам (аліменти) Разом 35000 18000 4000 200 57200 13. Списано на адміністративні витрати раніше сплачені витрати на передплату періодичних видань 350 14. Повернуто постачальнику матеріали, що прийняті на відповідне зберігання 2500 15. Нарахована амортизація основних засобів: а) загальновиробничого призначення б) будівні заводоуправління Разом 2300 1700 4000 16. Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 400 17. Нарахована заборгованість за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 400 18. На рахунок в банку надійшли кошти від покупців 10000 19. З рахунку в банку оплачено векселі видані 9000 20. Розподілено і включено у собівартість продукції загальновиробничі витрати (суму визначити самостійно на підставі відомості розподілу): а) на виробництво продукції «Аква» б) на виробництво продукції «Бета» Разом ? ? ? 21. Оприбуткована на склад готова продукція з виробництва: а) продукція «Аква» б) продукція «Бета» Разом 77000 65000 142000 22. Відображено заборгованість транспортній організації за доставку продукції покупцям на: а) вартість послуг б) ПДВ Разом 1000 200 1200 23. Списано заборгованість відпущеної і реалізованої готової продукції 120000 24. Нараховано виручку (дохід) від реалізації готової продукції покупцям 195000 25. Нараховано податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 32500 26. Надійшла на рахунок в банку від покупців виручка за реалізовано продукцію 195000 27. Віднесено на фінансовий результат звітного періоду чистий дохід від реалізації готової продукції ? 28. Списано на фінансовий результат звітного періоду витрати діяльності підприємства: а) собівартість реалізованої готової продукції б) адміністративні витрати в) витрати на збут Разом ? ? ? ? 30. Нараховано податок на прибуток за грудень (за діючою ставкою) ? 31. Списано на фінансові результати суму нарахованого податку на прибуток ? 32. Визначено за даними рахунку 79 «Фінансові результати» і списано фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на рахунок «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ? Всього ?
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 26
Рік захисту: 2015
Ціна: 50 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 64
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл