Субота, 19.08.2017, 01:55Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Бухгалтерський облік
Контрольна | 28.06.2016, 21:04
1. Скласти бухгалтерські проводки відповідно до здійснених господарських операцій та записати у журналі реєстрації. 2. Провести записи кожної операції в схемах рахунків, зазначивши номер операції та суму. 3. Підрахувати в кожному рахунку обороти за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець звітного періоду. 4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. 5. Скласти фінансову звітність. Баланс Заводу «Каштан» на 1 грудня 20___ року. ктиви Варіант IІ Розділ І. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 12 000 первісна вартість* 17 000 Знос* 5 000 Основні засоби: залишкова вартість 350 000 первісна вартість* 525 000 Знос* 175 000 Довгострокові фінансові інвестиції 11 000 Розділ ІІ. Оборотні активи Запаси: Матеріали в т.ч. відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) - 20 000 150 000 Малоцінні та швидко зношувані предмети 12 000 Незавершене виробництво 190 000 Готова продукція 85 000 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 150 000 Каса 850 Рахунок в банку 88 000 Короткострокові векселі одержані 6 000 Розрахунки з різними дебіторами 3 000 Витрати майбутніх періодів 150 Розділ IІІ. Необоротні активи та групи вибуття - Баланс 1 058 000 *Дані по цих рядках в валюту балансу не входять Пасиви Варіант ІІ Розділ І. Власний капітал Зареєстрований капітал 560 000 Додатковий капітал 173 000 Резервний капітал 40 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 92 000 Розділ ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Довгострокові забезпечення: Довгострокоові забезпечення виплат персоналу 16 000 Розділ ІІІ. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 33 000 Векселі видані 13 000 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 44 000 Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом 25 000 Зі страхування 8 000 З оплати праці 46 000 За іншими операціями 8 000 Розділ V. Доходи майбутніх періодів – Баланс 1 058 000 Матеріали прийняті на відповідальне зберігання (02) 2 500 Господарські операцій за грудень 20_ р. № п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.. 1 2 5 1. Отримано виробничі запаси від постачальників: а) за купівельною вартістю (планово – обліковими цінами) 60000 б) ПДВ 12000 в) Разом 72000 2. Нараховано транспортній організації за транспортування виробничих запасів: а) вартість послуг 6600 б) ПДВ 1320 Разом 7920 3. Відпущено виробничі запаси за планово – обліковими цінами на: а) на виробництво продукції "Аква" 55000 б) виробництво продукції "Бета" 40000 в) загальновиробничі потреби 8000 г) адміністративні потреби 6000 Разом 109000 4. Списуються відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) по виробничих запасах, що відпущені на: а) виробництво продукції "Аква" визначаємо відсоток ТЗВ: (20000+6600) / (130 000+60000) = 0,14 55000*0,14 = 7700 7700 б) виробництво продукції "Бета" 40000*0,14 = 5600 5600 в) загальновиробничі потреби 8000*0,14= 1120 1120 г) адміністративні потреби 6000*0,14=840 840 Разом 15260 5. Нарахована і розподілена оплата праці за грудень: а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 21 000 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 16 000 в) працівникам загальновиробничого призначення 2000 г) адміністративному персоналу 5000 д) допомога по тимчасовій непрацездатності 6000 є) оплата за час відпусток 1000 Разом 51 000 6. Проведено нарахування єдиного соціального внеску на соціальне страхування на заробітну плату – з 01.01.2016 – єдина ставка соціального внеску 22%: а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 4620 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 3520 в) працівникам загальновиробничого призначення 440 г) адміністративному персоналу 1100 д) оплата за час відпусток 220 Разом 9900 7 Створено резерв відпускних на оплату праці нараховану (в розмірі 10% від оплати праці) а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 2100 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 1600 в) працівникам загальновиробничого призначення 500 г) адміністративному персоналу 600 Разом 4800 8. Проведено утримання із заробітної плати: а) єдиного соціального внеску (з 01.01.2016 – не нараховується) б) податку з доходів фізичних осіб 600 Разом 600 9. Отримано по чеку в касу з рахунку в банку готівку 46 000 10. Видано з каси оплату праці, допомогу по тимчасовій непрацездатності 46 000 11. На рахунок у банку зарахована короткострокова позика банку 26 000 12. З рахунку в банку перераховано заборгованість: а) постачальникам 44 000 б) платежі в бюджет 25 000 в) внески до Пенсійного фонду 8 000 Разом 77 000 13. Списано на адміністративні витрати на передплату періодичних видань 150 14 Повернуто постачальнику матеріали, що прийняті на відповідальне збереження 2500 15. Нарахована амортизація основних засобів: а) загальновиробничого призначення 3200 б) будівлі заводоуправління 1800 Разом 5000 16. Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 400 17. Нарахована заборгованість «Обленерго» за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 800 18. На рахунок в банку надійшли кошти від покупців 10 000 19. З рахунку в банку оплачено векселі видані 13 000 20 Розподілено і включено у собі вартість продукції загальновиробничі витрати: 8000+1120+2000+440+500+3200+400+800= 16460 Розподіляємо загальновиробничі витрати пропорційно заробітній платі 2100+1600 = 3700 а) на виробництво продукції "Аква" 2100/3700 * 16460 = 9342 9342 б) на виробництво продукції "Бета" 7118 7118 Разом 16460 21. Оприбутковано на склад готова продукція з виробництва: а) продукція "Аква" 110 000 б) продукція "Бета" 95 000 Разом 205 000 22. Відображено заборгованість транспортній організації за доставку продукції покупцям на: а) вартість послуг 1000 б) ПДВ 200 Разом 1 200 23. Списано собівартість відпущеної і реалізованої готової продукції 120 000 24 Нарахована виручку (дохід) від реалізації покупцям готової продукції 195 000 25. Нараховано податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 32 500 26. Надійшли на рахунок у банку від покупців виручка за реалізовану продукцію 195 000 27. Віднесено на фінансові результати звітного періоду чистий дохід від реалізації готової продукції 195000-32500 = 162500 162 500 28. Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства: а) собівартість реалізованої готової продукції 120 000 б) адміністративні витрати 6000+ 840+5000+1100+600+150+1800 = 15490 15490 в) витрати на збут 1000 Разом 136490 30. Нараховано податок на прибуток за грудень (за діючою ставкою) (162500 - 136490)*0,18= 26010*0,18 = 4681,8 4681,8 31. Списано на фінансові результати суму нарахованого податку на прибуток 4681,8 32. Визначено за даними рахунку 79 "Фінансові результати" і списано фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на рахунок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 26010 – 4681,8 = 21328,2 21328,2 Всього
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 16
Рік захисту: 2016
Ціна: 45 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 51
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл