Неділя, 23.07.2017, 00:34Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Бухгалтерський облік і аудит

Організація та методика бухгалтерського обліку, аналізу та контролю розрахунків підприємства з оплати праці
Дипломна | 11.06.2016, 09:41
Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1 Економічна суть оплати праці 1.2 Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з оплати праці 1.3 Нормативно-правові аспекти обліку та контролю розрахунків з оплати праці Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «МИКОЛАЇВХЛІБ» 2.1 Фінансово-економічна характеристика ВАТ «Миколаївхліб» 2.2 Первинний і зведений облік оплати праці 2.3 Порядок обчислення заробітної плати та інших нарахувань 2.4 Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 2.5 Методика проведення контролю з розрахунків з оплати праці Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ З РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ 3.1 Шляхи вдосконалення обліку з оплати праці 3.2 Методи поліпшення проведення контролю з розрахунків оплати праці Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки 1. В сучасних умовах розвитку економіки та лібералізації соціально-трудових відносин в Україні ринкові регулятори ще не працюють на повну силу, а держава вже не здійснює повного контролю за розмірами заробітної плати. Внаслідок деформацій і диспропорцій заробітна плата фактично перетворилася у різновид соціальних виплат, не пов'язаних із кількістю, якістю і кінцевими трудовими результатами. Тому, що праця є однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій, що має виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції й відповідати своєму соціально-економічному призначенню. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири, втрачають своє соціально-економічне призначення, що руйнує основи економічного й соціального розвитку суспільства. 2. Досліджуючи фінансово-економічний стан ВАТ «Миколаївхліб», доцільно сприяти зменшенню поточних зобов’язань підприємства, що негативно впливає на його фінансовий стан. 3. У 2012 році основна оплата праці становила 10845,6 тис. грн., що на 57,92% більше ніж у 2010 році, додаткова оплата праці – 2718,5 тис. грн., заохочувальні виплати 668,9 тис. грн.. В структурі фонду оплати праці найменшу питому вагу займають заохочувальні виплати, тому що підприємство не має вільних грошових ресурсів. Щодо організації оплати праці, то рекомендовано перейти на систему стимулювання та матеріального заохочення працівників підприємства, що сприятиме підвищенню продуктивності, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг. 4. У ВАТ «Миколаївхліб» первинний облік оплати праці відповідає загальним вимогам ведення. Господарство дотримується основних нормативних актів щодо ведення бухгалтерського обліку оплати праці. 5. Для визначення середньоденного заробітку, заробітна плата за відпрацьований час в розрахунковому періоді ділиться на кількість календарних днів в цьому періоді за винятком святкових і неробочих днів згідно законодавства, а також робочих днів, впродовж яких працівник не працював при скороченому робочому тижні і одержаний результат множиться на тривалість відпустки в календарних днях. 6. У ВАТ «Миколаївхліб» щороку проводиться незалежний фінансовий контроль за ініціативою керівника. Слід відмітити, що жодного разу підприємство не порушувало законодавство з приводу бухгалтерського обліку оплати праці. Для забезпечення обліку вказаних об’єктів запропоновано відкриття додаткових рахунків та субрахунків синтетичного обліку до передбачених Планом рахунків і внесення певних змін до методики обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам. 7. У процесі дослідження встановлено, що уточнення вимагають методичні підходи до відображення безготівкової виплати зарплати. Немає необхідності відображати такі виплати через рахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» (Дт 313 Кт 311; Дт 661 Кт 313) – транзитний рахунок відкривається в обліку банку і не належить підприємству. Безготівкову виплату необхідно закривати кореспонденцією Дт 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 8. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці важливо будувати за напрямами контролю дотримання податкового й соціального законодавства та відповідності формування кореспонденцій у системі наступних субрахунків другого порядку до рахунку 661 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 6611 «Заробітна плата»; 6612 «Натуральна заробітна плата»; 6613 «Виплати за цивільно-правовими договорами»; 6614 «Зарплатні додаткові блага». 9. Підприємству рекомендовано перейти на автоматизовану систему ведення бухгалтерського обліку «1С: Підприємство», що дозволить у свою чергу забезпечити поєднання синтетичного обліку (електронні проводки) й аналітичного обліку (журнал розрахунків), та створить умови для проведення оперативного контролю й моніторингу заробітної плати. 10. З метою удосконалення бухгалтерського обліку на підприємстві, необхідно здійснити відкриття додаткових рахунків та субрахунків синтетичного обліку і внести певні зміни до методики обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці важливо будувати за напрямами контролю дотримання податкового й соціального законодавства. 11. Для автоматизації обліку на досліджуваному підприємстві пропонується використовувати програму «1С: Підприємство», яка сприятиме полегшенню роботи бухгалтерії в цілому та кожного бухгалтера окремо.
Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Актуальність теми. В сучасних умовах – в період ринкових відносин актуальним залишається питання оплати сільськогосподарської праці, а також перебудова організації обліку заробітної плати. Проведення реформи забезпечить поетапне підвищення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. Нові підходи до організації обліку заробітної плати повинні спиратися на чітку систему основоположних принципів, що відіграють роль тактичних і стратегічних напрямків у реформуванні відносин розподілу. Реформування заробітної плати в Україні потребує комплексного підходу, спрямованого на забезпечення випереджаючого розвитку національного ринку, зростання доходів та платоспроможного попиту населення, впорядкування регулюючої функції мінімальної заробітної плати, поступовий перехід до погодинної оплати праці, подальше послаблення податкового навантаження на фонд оплати праці, ліквідацію невиправданої міжгалузевої та міжрегіональної диференціації в оплаті праці, посилення стимулюючої функції заробітної плати. Виникнення кризової ситуації в даній галузі виникає насамперед в зв'язку з високою заборгованістю сільськогосподарських підприємств перед власними працівниками, ця тенденція притаманна саме новоствореним підприємствам. Звичайно, без належного використання систем мотивації праці та матеріального стимулювання працівників досягнення високого рівня ефективності виробничої діяльності будь-якого підприємства неможливе. Діалектика фундаментальних економічних поглядів на заробітну плату, з одного боку, та розвиток суспільного виробництва як рушійної сили оновлення системи управління, з іншого боку, обумовлювали виникнення нових методологічних підходів до розуміння суті оплати праці. Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням обліку праці та її оплати є Л.І. Абалкін, М.О. Волгін, Б.М. Генкін, А.В. Гончарова, Є.І. Капустін, Д.М. Карпухін, Р.П. Колосова, Ю.Л. Маневич, M.Г. Мошенський, А.А. Нікіфорова, Г.Р. Погосян, В.Д. Ракоті, Г.Е. Слєзінгер та інші. Метою магістерської роботи є вивчення і аналіз стану обліку оплати праці на підприємстві і визначення шляхів вдосконалення. Для досягнення поставленої мети в магістерської роботи визначено такі завдання: – обґрунтування теоретичної основи регулювання оплати праці визначення принципів їх здійснення в сучасних умовах; – ознайомлення із нормативно – правовими засадами обліку та контролю оплати праці на підприємстві; – проведення фінансово-економічного аналізу діяльності ВАТ «Миколаївхліб» на підставі фінансової і статистичної звітності; – дослідження стану обліку та контролю оплати праці на підприємстві; – визначення проблем і шляхів вдосконалення обліку та контролю оплати праці у досліджуваному господарстві. У магістерській роботі методологічні засади регулювання обліку заробітної плати в умовах сучасного ринку розглядаються крізь призму впливу суб’єктів оплати праці на встановлення в кінцевому результаті гнучкості або жорсткості заробітної плати. Система оплати праці і матеріального стимулювання має відповідати вимогам прискорення науково-технічного прогресу, переходу на інтенсивні методи господарювання, підвищення якості продукції. Предметом дослідження є методика обліку і контролю оплати праці на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Наукова новизна. Для забезпечення обліку об'єктів оплати праці запропоновано відкриття додаткових рахунків та субрахунків синтетичного обліку до передбачених Планом рахунків і певних змін до методики обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам. Впровадження програмного забезпечення «1С:Підприємство» на підприємстві, що полегшить роботу працівників бухгалтерії та скоротить витрати з оплати праці. Вдосконалення контрольних процедур за підконтрольними об’єктами, описуючи алгоритмічну модель дій суб’єктів контролю, що оптимізує витрати їх часу та удосконалить контрольний процес в цілому. Об’єкт дослідження є відкрите акціонерне підприємство «Миколаївхліб» м. Миколаєва. Практичне значення одержаних результатів заключається у можливості використання виконаних розробок для вдосконалення первинного та зведеного обліку оплати праці.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 122
Рік захисту: 2011
Ціна: 200 грн.
Контактна особа: Андрей
Телефон: +380983983746
E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 64
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл