Субота, 19.08.2017, 01:50Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Економіка і економічна теорія

Аналіз необоротних активів підприємства
Курсова | 24.06.2016, 22:41
Вступ 1.Значення, система показників, завдання та джерела аналізу необоротних активів 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Оцінка стану та структури необоротних активів підприємства 4. Аналіз показників рентабельності необоротних активів 5. Використання результатів аналізу в управлінні підприємством Висновки Список використаних джерел Додатки
ВИСНОВКИ Існують досить різні підходи до сутності необоротних активів як економічної категорії. Узагальнюючи різні підходи, можна дати таке визначення: необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, що належать підприємству (установі, організації), забезпечують її функцірнування і термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. До необоротних активів належать: основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; нематеріальні активи; довготермінові фінансові інвестиції; довготермінова дебіторська заборгованість; довгострокові біологічні активи; відстрочені податкові активи. Аналіз необоротних активів включає в себе такі стадії: оцінка структури і динаміки необоротних активів та їх складових, структури, руху і ефективності використання елементів необоротного капіталу, аналіз джерел фінансування необоротних активів. На кінцевому етапі аналізу підводяться підсумки та розглядаються шляхи підвищення ефективності формування, фінансування і використання необоротних активів підприємства. Практичні аспекти теми курсової роботи розглянуті на матеріалах приватного акціонерного товариства «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика». Метою Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої та пiдприємницької дiяльностi, розвитку ринкових вiдносин, формування ринку товарiв, товарообмiну, впровадження науково-технiчних розробок i технологiй. Предмет дiяльностi ПрАТ «Золотонiська ПКФ» є обслуговування фiзичних та юридичних осiб, виробництво парфумерiї та косметики. Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства, в цілому можна говорити про позитивні зміни – збільшення майна, власного капіталу, оборотних активів, і про негативні – зниження чистого прибутку, обсягів реалізації та чисельності працюючих. Аналіз фінансового стану показав, що ліквідність і фінансова стійкість підприємства задовільні, а рентабельність знижується через зниження прибутку. Складовими необоротних активів підприємства є перш за все основні засоби, нематеріальні активи, відстрочені податкові активи, гудвіл та незавершене будівництво. За період 2012-2014 рр. необоротні активи займали в структурі майна частку менше третини, а їх вартість (крім гудвілу та незавершеного будівництва) поступово знижується. В структурі необоротних активів найбільшу частку – близько 90% займають основні засоби, тому при аналізі увагу було зосереджено на них. Фінансуються основні засоби в більшій мірі за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень. Проаналізувавши коефіцієнти зносу та придатності основних засобів можна говорити про те, що зношеність основних засобів, хоча і збільшується щороку, але в цілому не досягає критичної позначки 0,5. Проблемою є зношеність активної частини основних засобів, а саме – машин та обладнання та транспортних засобів, які значно більше 0,5 і продовжують зношуватись. Зношеними також є інші основні засоби, до яких належать інструменти, інвентар і які також відносяться до активної частини основних засобів. Відповідно коефіцієнт придатності вищий за критичне значення 0,5, але знову придатність активної частини основних засобів є незадовільною. Коефіцієнт оновлення, ненабагато, але вищий за коефіцієнт вибуття, що означає, що вибуває основних засобів менше, ніж оновлюється. Фондовіддача, яка є обсягом чистого доходу на 1 грн. основних засобів в 2013 році незначно знизилась, але в 2014 році показала позитивну динаміку зростання. Фондоємність, як обернений показник, навпаки зростає в 2013 році і знижується в 2014 році. Фондоозброєність, яка показує вартість основних засобів на 1 працюючого, в цілому за 3 роки збільшується через те, що чисельність працівників знижується вищими темпами, ніж знижується вартість основних засобів, але в а 2014 році спостерігаємо її зменшення. Рентабельність основних засобів, хоча і є достатньо високою, але за 3 роки діяльності підприємства в динаміці зменшується через зниження чистого прибутку. Підсумовуючи проведений аналіз можна говорити про наступні виявлені проблеми: повна зношеність нематеріальних активів та затримки з впровадженням нових на підприємстві; значна зношеність активної частини основних засобів; зниження вартості основних засобів через перевищення темпів їх вибуття та зношування над оновленням; зниження суми чистого прибутку на гривню основних засобів. Для подолання таких негативних тенденцій пропонується оновлювати основні засоби, вкладати кошти в капітальні ремонти, впроваджувати нові більш ефективні технології. Для покращення ефективності використання необоротних активів рекомендується: - оновити нематеріальні активи (програмне забезпечення) підприємства; - оновити і поповнити склад основних засобів; - на оновленому складі основних засобів впровадити у виробництво нові види продукції – кулькові дезодоранти трьох видів (з різними пафумерними композиціями). В результаті здійснення проекту щорічний чистий грошовий потік, що є сумою прибутку і амортизації зростатиме від 274,21 тис.грн. до 351,9 тис.грн. щорічно.В цілому, аналіз показав, що впровадження проекту збільшиться чистий дохід від реалізації продукції на 1035,59 тис.грн. або 5,63%, повні витрати на виробництво – на 799,06 тис.грн. або 5,25%, прибуток від реалізації – на 213,13 тис.грн. або 6,62%, чистий прибуток – на 7,03 тис.грн., а вартість необоротних активів – на 652 тис.грн. або 14,86% і їх рентабельність – на 1,34%. Отже, проект доцільний і його можна впроваджувати на підприємстві. Список табличного і графічного матеріалу: Рис.2.1 Схема структури управління ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Таблиця 2.2 Оцінка показників ліквідності та платоспроможності підприємства Таблиця 2.3 Основні показники фінансової стійкості ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Таблиця 2.4 Основні показники рентабельності підприємства, % Таблиця 3.1 Частка необоротних активів в загальній вартості майна Рис.3.1. Співвідношення часток оборотних та необоротних активів підприємства, % Таблиця 3.2 Динаміка складових елементів необоротних активів підприємства, тис.грн. Таблиця 3.3 Структура необоротних активів ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Рис.3.2. Структура необоротних активів в 2014 році Таблиця 3.4 Динаміка елементів незавершеного будівництва підприємства, тис.грн. Таблиця 3.5 Динаміка основних засобів ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» за їх елементами (залишкова вартість), тис.грн. Таблиця 3.6 Структура основних засобів ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Рис.3.3. Структура основних засобів в 2014 році Таблиця 3.7 Основні показники, що характеризують стан, рух та знос основних засобів, тис.грн. Таблиця 3.8 Динаміка нарахування та використання підприємством амортизаційних відрахувань, тис.грн. Таблиця 4.1 Показники, які характеризують ефективність використання необоротних активів ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» Таблиця 4.2 Показники ефективності використання основних засобів підприємства Таблиця 5.1 Перелік та вартість обладнання, тис.грн. Таблиця 5.2 Розрахунок річного обсягу виробництва продукції, що планується залучити в асортимент Таблиця 5.3 Зведена таблиця витрат на сировину та матеріали для виробництва 1 тис.од. Таблиця 5.4 Розрахунок вартості палива та енергії на виробництво 1 тис.од. кулькових дезодорантів Таблиця 5.5 Розрахунок основної заробітної плати робітників, що працюють за почасовою системою оплати праці Таблиця 5.6 Розрахунок додаткової заробітної плати Таблиця 5.7 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи Таблиця 5.8 Розрахунок амортизаційних відрахувань (тис.грн.) Таблиця 5.9 Собівартість виробництва кулькових дезодорантів Таблиця 5.10 Розрахунок відпускної ціни, грн. Таблиця 5.11 Розрахунок підприємства за банківським кредитом, тис.грн. Таблиця 5.12 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства від реалізації проекту Таблиця 5.13 Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту, тис.грн. Таблиця 5.14 Вплив здійснення проекту на показники діяльності підприємства і ефективність використання необоротних активів
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 60
Рік захисту: 2015
Ціна: 80 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 75
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл