Субота, 19.08.2017, 03:50Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Економіка і економічна теорія

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами
Курсова | 24.06.2016, 22:27
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 1.1. Сутність, значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів підприємства та інших необоротних матеріальних активів 1.2. Методика проведення аналізу забезпеченості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на підприємстві Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ У 2013 – 2014 РОКАХ 2.1. Організаційно – економічна характеристика досліджуваного підприємства 2.2. Оцінка складу, стану, структури і руху основних засобів підприємства 2.3. Аналіз забезпеченості та ефективності використання основних засобів підприємства Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» У МАЙБУТНЬОМУ ПЕРІОДІ 3.1 Прогнозування рівня забезпеченості та ефективності використання основних засобів на підприємстві у майбутньому періоді 3.2. Напрями забезпечення та ефективності використання основних засобів на підприємстві Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Згідно з пп. 14.1.138 ст. 14 Податкового Кодексу України «основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних фондів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зношенням та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)». До інших необоротних матеріальних активів віднсять активи, які коштують менше 2500 грн., але використовуються менше року або операційного циклу. Схематично процес аналізу основних засобів підприємства можна відобразити наступним чином: аналіз динаміки основних засобів та їх елементів, оцінка руху основних засобів і їх стану, оцінка ефективності основних засобів. В процесі розрахунку використовують такі основні показники: оновлення і вибуття, зносу і придатності, фондовіддача, фондоємність, рентабельність основних засобів та інші. Джерелами інформації для аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є первинні документи, дані поточного обліку і фінансова та статистична звітність підприємства; Основними напрямками аналізу є наявність і структура, стан, рух, фондоозброєність та ефективність використаня основних засобів і інших необоротних матеріальних активів. ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» відноситься до м’ясопереробної галузі, а основними видами дiяльностi Товариства є закупiвля та переробка усiх видiв худоби (виробництво м'яса та м’ясної продукції), виробництво ковбас варених, фiрмова торгiвля продукцiєю власного виробництва. необхідно зазначити, що підприємство в останній час значно скоротило обсяги виробництва і реалізації продукції, кількість працівників знизилась майже втричі, а потужності були завантажені менш ніж на 20%. При цьому частина працівників знаходилась в неоплачуваній відпустці і цим визначається дуже низька середньомісячна заробітна плата в 2013 році. Проведена оцінка діяльності підприємства за два останні роки показала, що спостерігається погіршення показників його діяльності, про що свідчать зниження вартості майна, оборотних активів, власного капіталу, доходів, чисельності тощо. Проведений аналіз основних фондів показав, що вони мають нераціональну структуру, коли переважають пасивні основні фонди, негативну динаміку зменшення як активних, так і пасивних основних фондів, зростання зносу і зменшення придатності. В 2013 році активна і пасивна частина основних фондів за питомою вагою майже не відрізняються, а в 2014 році – пасивна частина дещо більша; в 2014 році значно зростає питома вага виробничих основних засобів, хоча в 2013 році вони були менші за невиробничі; найбільшу вартість мають наступні види основних засобів – будинки і споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші елементи – досить незначну. Аналіз зношеності основних засобів підприємства показав, що фонди знаходяться в придатному стані і хоча коефіцієнт зносу зростає, але він не досягає критичного рівня 0,5. Вибуття на підприємстві йде майже такими ж швидкими темпами, як оновлення. Зокрема, по активній і пасивній частині основних засобів в 2013 році і 2014 році оновлення йде набагато нижчими темпами. Хоча фондовіддача і фондоозброєність зростають, що свідчить на користь зростання ефективності їх використання, але рентабельність основних засобів – від’ємна. Проведений факторний аналіз показав, що зменшення вартості основних засобів значно знизило виручку, але зростання фондовіддачі значно збільшило її. Для того, щоб визначити шляхи підвищення ефективності використання основних засобів необхідно розглянути ситуацію, коли ніякі заходи не вживаються, динаміка змін залишається такою ж, яка була за останні роки. По результатам прогнозування помітна тенденція до зниження залишкової вартості основних засобів підприємства. Без своєчасного оновлення і заміни основних засобів знизиться доходність і прибутковість підприємства. Ситуація, яка спостерігається на підприємстві, виходячи з результатів аналізу ефективності використання основних засобів – доволі складна, тому було розроблено проект удосконалення структури основних засобів шляхом понесення капітальних витрат і модернізації устаткування. Цей проект дозволить в кінцевому підсумку знизити витрати підприємства, які пов’язані з використанням основних фондів. Для подальшого розвитку пiдприємства передбачається у 2015 роцi здiйснити ряд капітальних iнвестицiй на загальну суму 0,7 млн. грн. в т.ч.: - покращення дiючих технологiй – 0,57 млн.грн; - пiдтримка дiючих технологiй – 0,13 млн.грн. Вище перелiченi iнвестицiйнi заходи дадуть можливiсть здiйснити модернiзацiю виробництва, яка буде спрямована на пiдвищення спроможностi дiючих технологiчних потужностей, знизити собiвартiсть виробництва, пiдвищити конкурентноспроможнiсть продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринку з метою забезпечення високого рiвня задоволеностi замовникiв. Розрахована сума економії на ремонтах в розрахунку на рік становить 75820 грн., що відіб’ється на значенні прибутку підприємства. Список табличної і графічної інформації: Рис. 1.1. Завдання аналізу використання основних засобів Рис.1.2 Процес аналізу використання і відновлення основних засобів Рис.2.1 Організаційна структура ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» за 2013 - 2014 рр. Таблиця 2.2 Склад основних засобів підприємства ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» за 2013-2014 рр., тис.грн. Таблиця 2.3 Структура основних засобів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» за 2013-2014 рр., тис.грн. Рис.2.2 Градація основних засобів за відношенням до предметів праці Рис.2.3 Градація основних засобів по відношенню до виробничого процесу Рис.2.4 Градація основних засобів за їх елементами Таблиця 2.4 Оцінка питомої ваги основних засобів в майні та в вартості необоротних активів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» Таблиця 2.5 Оцінка стану основних засобів підприємства за його елементами ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат», тис.грн. Таблиця 2.6 Оцінка показників, що характеризують оновлення і вибуття основних засобів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат», тис.грн. Таблиця 2.7 Показники стану та руху основних засобів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» Таблиця 2.8 Аналіз нарахування і витрачання амортизаційних засобів, тис.грн. Таблиця 2.9 Оцінка ефективності використання основних засобів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу впливу вартості основних засобів і фондовіддачі на обсяг реалізації Таблиця 3.1 Прогнозування вартості основних засобів ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» Рис.3.1 Основні складові механізму підвищення ефективності використання основних засобів підприємства Таблиця 3.1 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при модернізації, покупці та установці обладнання Таблиця 3.2 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні старого обладнання Таблиця 3.4 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання, тис.грн.
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 51
Рік захисту: 2015
Ціна: 80 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 92
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл