Неділя, 20.08.2017, 08:02Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Економіка і економічна теорія

Економічна характеристика ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"
Курсова | 25.06.2016, 04:39
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика галузі ПАТ "Чернігівський Хлібокомбінат" 1.1. Економічна характеристика галузі 1.2. Оцінка конкурентного середовища 1.3. Характеристика позиції галузі на ринку 1.4. Аналіз сфери постачання та збуту 1.5. Основні технологічні садії процесу виробництва Висновок Розділ 2. Економічна характеристика ПАТ "Чернігівський Хлібокомбінат" 2.1. Огляд економічних показників діяльності підприємства 2.2. Економічний аналіз фінансових результатів і впливу на них облікової політики Висновок Розділ 3. Порівняльна характеристика підприємства Висновки Розділ 4. Пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства Висновок Список використаних джерел
Висновок Основні проблеми, які накопичилися в хлібопекарській галузі і в т.ч. ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» полягають у наступному: - висока енергоємність хлібопекарського виробництва; - застарілість та фізичне зношення технічного оснащення вітчизняних хлібозаводів; - скорочення обсягів зернових культур, а також дефіцит якісного зерна на внутрішньому ринку України; - відсутність єдиного механізму формування ціни на хліб і як результат – дестабілізація цінової ситуації в даній галузі та регіональна цінова незбалансованість; - низький рівень фінансування та інвестування хлібопекарських підприємств для технічного переоснащення, впровадження енергозберігаючих технологій, розробки сучасних систем забезпечення якості і безпеки продукції, що обумовлено низькою інвестиційною привабливістю економіки України; - низький рівень заробітної плати в галузі і як результат – висока плинність кадрів, у тому числі високопрофесійних робітників та менеджерів; - слабка фінансово-економічна підтримка державними органами; - повільні темпи модернізації технологічних ліній при високій мірі їх зносу; - відсутність податкових стимулів для хлібопекарської галузі України. Аналізуючи перспективи розвитку вітчизняної харчової промисловості, в частині її хлібопекарської галузі, слід визначити наступні рекомендації: - ввести в регіонах програми з соціальної підтримки галузі; - стимулювати впровадження сучасного устаткування і сучасних технологій, системи безпеки ISO і HASSP для хлібопекарської галузі; - розробити програми державного фінансування хлібопекарської галузі; - для зниження собівартості хліба модернізувати технічне оснащення для підвищення енергозбереження; - розробити та впровадити технічні регламенти та стандарти технологічних процесів у хлібопеченні, адаптовані до міжнародних вимог, стандартів ЄС; - створити інформаційні бази даних про найбільш конкурентоспроможні об’єкти інвестування в хлібопекарській галузі України; - забезпечити хлібопекарні підприємства України доступними кредитами для закупки зерна і борошна; - удосконалити правове регулювання взаємовідносин із торговельними організаціями; - розглянути питання щодо можливості відміни ПДВ для підприємств, що випускають масові та соціальні сорти хліба, або дати дозвіл залишити ПДВ на зазначені сорти у розпорядженні підприємств для розв’язання проблем енергозабезпечення та технічного оновлення виробництва. Більш ґрунтовне дослідження впливу облікової політики на показники звітності та, як наслідок, на рішення, що приймаються на його основі було здійснено на прикладі Наказу про облікову політику ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат”. Так, у процесі дослідження, було внесено наступні зміни в облікову політику досліджуваного підприємства: – змінено метод нарахування амортизації основних засобів із прямолінійного на метод зменшення залишкової вартості; – встановлено методом нарахування амортизації нематеріальних активів метод зменшення залишкової вартості; – величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування коефіцієнта сумнівності. Коефіцієнт сумнівності розраховується шляхом визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході. Зміна лише трьох елементів облікової політики вплинула на величину майна підприємства, що відображається у балансі, показники структури активів та джерел їх утворення. Поаналізувавши діяльність підприємств можна стверджувати, що на сьогоднішній день майже всі підприємства хлібопекарної галузі є збитковими. Зокрема, з 05.08.2014 року виробництво хліба на ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат” було зупинено в зв’зку з передачєю в оперативну оренду всіх виробничих потужностей іншому підприємству якє і виробляло хлібобулочну продукцію. ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат” здійснював реалізацію хлібобулочних виробів за договорами комісії. 3 07.11.2014 року відбулося відчуження рухомого та нерухомого майна в зв”язку з чим відбулось звільнення майже всіх працівників. ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» значно скоротив обсяги діяльності і дохід отримує здаючи в оренду приміщення. ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат» на протязі останніх років – збитковий і накопичений збиток зростає. Таким чином, підприємство являє собою складну систему інтегрованих бізнес-процесів та систем, які мають бути узгоджено перепроектовані у межах комплексної програми перетворень. Виділення серед них стратегічно важливих точок перетину та побудова між ними причинно-наслідних звязків утворюють “пітлі навчання”. Організація процесу виявлення та ефективного рішення актуальних проблем здійснюються керівниками структурних підрозділів, а на корпоративному рівні – вищим керівництвом. На державному рівні стратегія збільшення ефективності підприємств має включати: - збільшення прямих бюджетних дотацій у виробництво; - розширення кола податкових пільг, збільшення мінімуму, що не підлягає оподаткуванню та можливості використання прискореної амортизації; - розвиток та зміцнення системи банківського кредитування малих підприємств на пільгових умовах (низька процентна ставка, доступність отримання кредиту, можливості продовження періоду кредитування тощо); - впровадження обов’язкового державного страхування діяльності підприємств; - диверсифікація діяльності підприємств, що через формування загального фінансового результату діяльності за рахунок різних джерел забезпечить зменшення ризику отримання збитку; - розширене впровадження науково-технічних розробок для підвищення результативності діяльності підприємств; - переорієнтація на фондобережливу форму інтенсифікації виробництва, що є значним резервом підвищення ефективності роботи підприємств. Отже, формування стратегічного плану збільшення ефективності діяльності підприємства є необхідним і обов'язковим, оскільки за допомогою складення такого плану керівництво підприємства має можливість оцінити своє зовнішнє та внутрішнє середовище, визначити сильні і слабкі сторони своєї майбутньої діяльності, проаналізувати діяльність конкурентів та оцінити конкурентоспроможність своєї продукції, оптимально розподілити свої фінансові ресурси. Він є основою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Список графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Обсяги виробництва хлібобулочної продукції в Україні Таблиця 1.2 SWOT-аналіз ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» Таблиця 1.3 Матриця конкурентного профілю Таблиця 1.4 Характеристика особливостей харчової промисловості Таблиця 1.5 Обсяги виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Чернігівській області і по ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат” Таблиця 2.2 Обсяг і структура доходів ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат”, тис.грн. Таблиця 2.3 Обсяг і структура витрат ПАТ „Чернігівський хлібокомбінат”, тис.грн. Таблиця 2.4 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн. Таблиця 2.5 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку Таблиця 2.6 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2014 року Таблиця 2.7 Динаміка реалізаційних показників рентабельності, % Таблиця 2.8 Динаміка показників рентабельності щодо активів, % Таблиця 2.9 Динаміка показників рентабельності щодо власного капіталу і зобов’язань,% Таблиця 2.10 Елементи облікової політики та їх вплив на аналітичні показники, розраховані на підставі звітності Таблиця 3.1 Порівняльна характеристика основних показників Рис.3.1.Структура активу балансів підприємств у 2014 році Таблиця 3.2. Аналіз узагальнюючих фінансових результатів діяльності підприємств за звітний період Таблиця 3.3. Аналіз операційних витрат підприємств у 2014році Рис.3.2.Структура операційних витрат у ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» у 2014році Рис.3.3.Структура операційних витрат у ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2014році Рис.3.4.Структура операційних витрат у ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат» у 2014році
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 53
Рік захисту: 2015
Ціна: 80 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 96
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл