Четвер, 17.08.2017, 15:28Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Економіка і економічна теорія

Ответы на экзамен
Шпаргалки | 21.08.2014, 21:01
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1. Кон’юнктура світового товарного ринку як економічна категорія, галузь економічної науки, вид господарської діяльності. 2. Взаємозв’язок понять світова економіка, макроекономіка, світовий товарний ринок, внутрішній товарний ринок країни; кон’юнктура-ринок. 3. Наукові школи (німецька, російська, гарвардська) кон’юнктурного аналізу. 4. Циклічні й не циклічні кон’юнктуроутворюючі фактори. Типи й характеристика економічних циклів. 5. Система факторів, що формують коротко- середньо і довгострокові тенденції розвитку товарних ринків. 6. Кон’юнктурні злами на товарних ринках в контексті циклів Кондратьєва. 7. Основні завдання кон’юнктурних досліджень. Основні етапи дослідження кон’юнктури. 8. Поняття прогнозу. Вимоги до прогнозів. 9. Особливості складання коротко- і середньострокових прогнозів. 10. Довгострокове прогнозування кон’юнктури товарних ринків. Виокремлення визначальних факторів, що формують довгострокові тенденції. 11. Характеристика макроекономічних показників і їх взаємозв’язок з загальногосподарською кон’юнктурою. 12. Влив МФО на кон’юнктурні тенденції світового товарного ринку. 13. Влив НТП на кон’юнктурні тенденції світового товарного ринку. 14. Влив ТНК на кон’юнктурні тенденції світового товарного ринку. 15. Основні принципи довгострокового прогнозування цін. 16. Вплив соціально-економічних змін на параметри економічної кон’юнктури. 17. Характеристика динаміки ділового циклу в контексті кон’юнктурного дослідження. Оцінка коливань. 18. Фактор виснаження природних ресурсів в кон’юнктурному аналізі товарних ринків. 19. Демографічний фактор в кон’юнктурному аналізі товарних ринків. 20. Вплив глобалізації на середньо- і довгострокові тенденції розвитку товарних, фондових, валютних ринків. Характеристика їх взаємозалежності. 21. Кон’юнктурна оцінка співвідношення попиту і пропозиції на фазах економічного циклу. 22. Вплив нерівномірності економічного розвитку на кон’юнктуру світового ринку. 23. Характеристика показників основних галузей й сфер виробництва. Обсяг і динаміка капіталовкладень. 24. Показники грошово-кредитної сфери, що характеризують кон’юнктурні тенденції. 25. Основні економічні показники (Main Economic Indicators). 26. Основні елементи (блоки) прогнозу попиту й пропозиції товарного ринку 27. Цінові показники кон’юнктури міжнародних товарних ринків. 28. Структура ціни в світовій торгівлі сировинними товарами. 29. Міжнародне, регіональне, національне регулювання цін. 30. Методи аналізу і прогнозування цін. 31. Зв'язок між конкурентною політикою і ціноутворенням на товарному ринку; 32. Вплив інформації на ціноутворення на товарних ринках; 33. Вплив біржових торгів на формування світової ціни сировинних груп товарів; 34. Вплив ринкової влади на ціноутворення. 35. Малі цикли ( Жюгляра, Кітчена, Кузнєца) економічної кон’юнктури. 36. Явище часових лагів економічних показників (індикаторів) у кон’юнктурному прогнозуванні. 37. Економетричні методи прогнозування ринкової кон’юнктури. 38. Графічні методи до аналізу кон’юнктури. 39. Методи фундаментального аналізу і їх використання у дослідженнях товарних ринків. 40. Сутність метода «японських свічок» у кон’юнктурному аналізі товарних ринків. 41. Методи прогнозування: екстраполяція, експертні оцінки, економіко- математичне моделювання, балансовий метод, тощо. 42. Характеристика найкрупніших товарних бірж, ярмарок, виставок і їх роль у формуванні галузевої кон’юнктури. 43. Специфіка проведення біржових торгів, види угод у торговельно-посередницької діяльності. 44. Характеристика біржових індексів та їх оцінка. 45. Фактори, що впливають на ціноутворення на ринку вуглеводнів. 46. Взаємозв’язок між ціноутворенням на світовому ринку енергоносіїв й циклічністю фінансово-економічними кризами останніх років; 47. Екологічні фактори впливу на кон’юнктурні показники світового ринку нафти і газу. 48. Кон’юнктурні злами на світовому ринку енергоносіїв та їх вплив на процеси в інших секторах світової економіки. 49. Блок-схема кон’юнктурного дослідження розвитку світового ринку сільхозпродукції і продовольчих товарів. 50. Комплекс кон’юнктуроутворюючих факторів, що справляють значний вплив на міжнародний ринок продовольчих товарів і сільхозпродукції. 51. Структурні зміни, зумовлені НТП , що вплинули на галузеві і географічні диспропорції на світовому ринку сільхозпродукції; 52. Методи дослідження кон’юнктури ринку продовольчих товарів. 53. Специфіка ціноутворення на ринку машинобудування і озброєнь. 54. Влив циклів на коливання кон’юнктури на ринку машинобудування та озброєння. 55. Специфіка продукції і її основні характеристики світового ринку науково-технічної продукції. 56. Зв'язок життєвого циклу продукта з його кон’юнктурною позицією на товарному ринку. 57. Специфічність у методах дослідження і прогнозування кон’юнктури на ринку науково-технічної продукції і послуг. 58. Вплив кон’юнктурних зламів на ринку науково-технічної продукції на динаміку інших ринків. 59. Поняття потенціалу і ємкості ринку. Розрахунок показників 60. Характеристика рівня монополізації і концентрації світового ринку машинобудування. Перелік показників.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1. Кон’юнктура світового товарного ринку як економічна категорія, галузь економічної науки, вид господарської діяльності. Кон'юнктура товарного ринку - це економічна ситуація на ринку, співвідношення попиту і пропозиції на товари та послуги. Показники у окремих сферах: 1. Виробництво: - обсяги та динаміка виробництва товару; - головні країни-виробники товару; - поява нових товарів; - удосконалення існуючих товарів; - завантаження виробничих потужностей; - динаміка капітальних вкладень до галузі; - рух портфеля замовлень; - чисельність зайнятих у галузі. 2. Попит та пропозиція: - обсяги, динаміка і структура споживання; - якісні характеристики товару; - обсяги і рух товарних запасів; - платоспроможність населення. 3. Торговельно-економічні показники: - динаміка товарообігу; - структура товарообігу; - головні країни експортери та імпортери товару; - нові методи торгівлі. 4. Ціни: - динаміка цін у країнах-виробниках і країнах-споживачах; - динаміка експортних цін; - вплив інфляції на ціни; - зміна цін на сировину і напівфабрикати; - вплив монополій на рівень ринкових цін; - державне регулювання ціноутворення. 2. Взаємозв’язок понять світова економіка, макроекономіка, світовий товарний ринок, внутрішній товарний ринок країни; кон’юнктура-ринок. Кон’юнктура є невід’ємною рисою формування та розвитку світо¬вих товарних ринків, вона вивчається на мікро- та макрорівнях. На мікрорівні досліджуються короткотермінові коливання і зміни товарного ринку, а на макрорівні - середні та довгострокові тенденції розвитку рин¬ку, які враховуються в господарській діяльності на рівні підприємств, га¬лузей та всієї національної економіки. Ринкова кон’юнктура використо¬вується в стратегії управління, у виборі форм та методів конкурентної бо¬ротьби, у забезпеченні ефективності зовнішньої торговельно-економічноі діяльності. Формування кон’юнктури світових товарних ринків, яка базується на циклічному розвитку світового господарства, відбиває характер рин¬кової економіки. Великі цикли кон’юнктури досліджував відомий еко¬номіст Н.Д. Конаратьєв. Він підкреслив роль сукупності кон’юнктуро-формувальних факторів (КФФ), що впливають на еко¬номічну кон’юнктуру і проявляються у взаемозв’язках коротко-, середньо- та довгострокових тенденцій розвитку і формують ринкову кон’юнктуру. Фактор - це сила руху будь-якого процесу, яка визначає його характер. КФФ - це сила, яка формує та визначає характер ринкової економічної кон’юнктури. Провідними елементами КФФ е пропозиція і попит.
Параметри роботи та координати виконавця: ufi | -
Кількість сторінок: 49
Рік захисту: 2014
Ціна: 210 грн.
Контактна особа: Степан, Елена
Телефон: (095)324-12-21, (063) 639-86-58, (097) 459-97-20
E-mail: refik@ukr.net
Переглядів: 333
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
mars1814
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл