Четвер, 27.07.2017, 00:28Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Фінанси, гроші та податки

Фінанси підприємств
Контрольна | 04.07.2016, 21:50
Задача 1. На основі даних наведеної нижче таблиці визначити показники валового (маржинального) прибутку від реалізації продукції, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та чистого прибутку від звичайної діяльності підприємств. Чиста виручка від реалізації продукції – 2600 Собівартість реалізованої продукції – 810 Адміністративні витрати – 690 Витрати на збут – 284 Доходи від операційної оренди – 125 Доходи від реалізації необоротних активів – 78 Втрати від операційних курсових різниць – 21 Проценти, отримані за облігаціями – 18 Дивіденди за акціями отримані – 35 Сплачені економічні санкції – 10 Примітка. Доходи від операційної оренди – це інші операційні доходи, а втрати від операційних курсових різниць – це інші операційні витрати. Проценти за облігаціями отримані, дивіденди за акціями одержані є фінансовими доходами. Доходи від реалізації необоротних активів – це доходи від іншої звичайної діяльності. Задача 2 Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції становить 24000 грн. Собівартість реалізованої продукції дорівнює 18600 грн. Прибуток від іншої реалізації 700 грн. Прибуток від фінансової діяльності 100 грн. Вам треба: визначити суму податку на додану вартість (іншими словами податкові зобов’язання підприємства з ПДВ), прибуток до оподаткування і чистий прибуток, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність до собівартості. Задача 3. На основі наведеної нижче інформації визначити величину чистого прибутку за минулий рік. Валовий дохід (з ПДВ) від реалізації продукції становив 12214 тис.грн. На закупку устаткування було витрачено 500 тис.грн. Орендна плата становила 562 тис.грн., амортизація – 872 тис.грн., вартість сировини і матеріалів на виробництво реалізованої продукції 2000 тис.грн., заробітна плата 2000 тис.грн. Збори в Пенсійний і соціальні фонди 36,2%. Дивіденди, одержані від участі в простих акціях других підприємств дорівнюють 10000 тис.грн. Задача 4. Витрати на одну гривню продукції, реалізованої у звітному періоді становлять 0,82 грн. (розраховуються діленням повної собівартості продукції на обсяг реалізації продукції в оптових цінах без ПДВ). У плановому році передбачається зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції на 0,02 грн. У плановому періоді валовий дохід від реалізації продукції у вільних відпускних цінах підприємства становитиме 2500 тис.грн. Розрахувати валовий і чистий прибуток від реалізації продукції. Відповідь: прибуток до оподаткування 500 тис.грн. Чистий прибуток 375 тис.грн. У яких випадках використовують метод розрахунку прибутку на основі показника витрат на 1 грн. реалізованої продукції? Примітка. Вважати залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду незмінними. Задача 5 Визначити прибуток від реалізації продукції у плановому році, скориставшись показником витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Очікувана повна собівартість продукції в оптових цінах у звітному році 44400 тис.грн. Плановий обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах підприємства (без ПДВ) 48600 тис.грн. Заплановане зниження витрат на 1 грн. товарної продукції на 2 коп. Коливання залишків нереалізованої продукції не очікується. Задача 6 Очікувані витрати на надання послуг спортивно – оздоровчого комплексу становлять 25 тис.грн. у звітному періоді. Середня рентабельність по відношенню до витрат у поточному періоді дорівнює 22% і планується на тому ж рівні на наступний рік. Очікуване збільшення обсягу послуг – 5%. Чому буде дорівнювати очікуваний прибуток на майбутній рік? У яких сферах діяльності і в яких випадках використовується метод розрахунку прибутку на основі показника рентабельності до величини витрат? Задача 7 Визначити збільшення чистого прибутку підприємства в результаті зростання виробництва меблів з 800 до 900 комплектів за абсолютною величиною і у відсотках. Ціна при цьому не змінюється і складає 950 грн. за комплект. Постійні витрати дорівнюють 300 тис.грн. за період, одиничні змінні витрати становлять 0,35 тис.грн. за комплект. Задача 9 Валовий дохід підприємства без ПДВ становить 100 тис.грн. Сума витрат дорівнює 60 тис.грн., у т.ч. амортизаційні відрахування становлять 10 тис.грн. Ставка податку на прибуток 25%. Коефіцієнт (норма) дивідендних виплат 50%. Визначити можливості самофінансування розвитку підприємства за абсолютною величиною, а також у відсотках до валового доходу. Задача 10 Визначити відхилення чистого прибутку підприємства в плановому періоді в порівнянні зі звітним роком за абсолютною величиною (тис.грн.) і в % до звітного року, якщо відомо наступне: Залишки нереалізованої продукції на початок періоду, од. 180 160 Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду 160 80 Ціна реалізації без ПДВ і АЗ, тис.грн. 2,8 2,6 Обсяг виробництва, од. 450 500 Постійні витрати за період, тис.грн. 360 400 Одиничні змінні витрати, тис.грн./одиниця 0,54 0,5 Прибуток від реалізації непотрібного устаткування, тис.грн. 10 20 Дивіденди, отримані від фінансових вкладень в акції інших підприємств, тис.грн. 80 80 Задача 10 Підприємство експортує 200 т продукції за контрактною вартістю 500 USD за тонну. Собівартість продукції з врахуванням амортизації дорівнює 800 грн. за тонну. Експортні витрати становлять 20 тис. USD. Необхідно визначити загальний прибуток від експортної операції, якщо курс гривні до далара становить: ситуація а) 5,5, ситуація б) 7,0, ситуація в) 8,5. Примітка. Прибуток від експортної діяльності розраховується за наступною формулою: Р = q*(рк – cк/ko ) – St Де рк – експортна ціна одиниці продукції в іноземній валюті cк – собівартість виробництва одиниці продукції в грн. ko – курс гривні стосовно іноземної валюти St – витрати з експорту Задача 11 Загальний прибуток підприємства становить 810 тис.грн. Ставка податку на прибуток – 25% Плата за довгостроковий кредит 40 тис.грн. Відрахування від чистого прибутку: - в резервний фонд 5%. Це буде 10,125 тис.грн. - до фонду споживання 30%. Це складе 60,75 тис.грн. - до фонду нагромадження 45%. Це буде 91,25 тис.грн. - на виплату засновникам – 20%. Це складе 40,5 тис.грн. Знайти чистий прибуток і його розподілити. Зобразити схематично розподіл прибутку. Задача 1 У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн за одиницю (без ПДВ), фактична собівартість одного виробу реалізованого в базовому періоді, - 80 грн. Загальний плановий обсяг реалізації продукції - 6000 грн (без ПДВ). Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню продукції, виготовленої і реалізованої у плановому періоді, порівняно з базовим періодом на 0,05 грн. Задача 2 Визначити норматив підприємства з незавершеного виробництва в грошовому виразі, виходячи з таких даних: № п/п Вироби Виробничий цикл, дні Планова собівартість товарної продукції в IV кварталі планового року, тис. грн. 1 2 3 4 1 А 28 620 2 Б 42 1840 3 В 35 530 4 Г 15 1315 Задача 3 Номінальна вартість векселя – 12 000 грн. Банк викуповує у підприємства вексель за 60 днів до його погашення за ставкою 13% річних. Визначити суму дисконту і суму, яку банк виплатить підприємству.
Тести 1. При здійсненні ліквідаційної процедури в першу чергу задовольняються: а)вимоги, забезпечені заставою; б)вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства; в)задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів; г)витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії; д)вимоги кредиторів, що не забезпечені заставою; е)вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства банкрута. 2. Фактори, які зумовили незадовільний фінансовий стан більшості підприємств: а)умови надання кредиту; б)інфляція попиту; в)амортизаційна політика; г)протекціонізм на товари вітчизняного виробництва; д)нестача фінансових ресурсів; е)макроекономічна ситуація в державі. 3. Чеки бувають: а)іменні; б)привілейовані; в)розрахункові. 4. Грошовий потік підприємства — це: а)його чистий прибуток за мінусом амортизації; б)виручка від реалізації продукції за мінусом матеріальних витрат на її виробництво; в)сума щорічних амортизаційних відрахувань та чистого прибутку. 5. Hазвiть об`єкт, який використовується для визначення вiдрахувань в iнновацiйний фонд: а)прибуток вiд фiнансових iнвестицiй; б)вартiсть основних виробничих фондiв; в)обсяг товарної продукцiї. 6. Для визначення нормативу оборотних активів по готовій продукції необхідно знати: а)середні мінімальні залишки готової продукції; б)вартість середньодобової реалізації продукції; в)середню періодичність надходження коштів на поточний рахунок; г)річний обсяг реалізації продукції на плановий рік; д)обсяг реалізації продукції за звітний рік; е)всі перераховані вище дані. 7. Критерії оцінки кредитоспроможності: а)забезпечення власними коштами не менш як на 30%; б)позитивна ділова репутація; в)коефіцієнт незалежності не перевищує 0,5; г)коефіцієнт абсолютної ліквідності не перевищує 0,25; д)наявність замовлень на реалізацію продукції, що випускається. 8. Балансова вартість II і III групи основних засобів на початок звітного періоду, яка є базою для нарахування щорічної амортизації, визначається як балансова вартість на початок звітного періоду, зменшена на суму: а)амортизаційних відрахувань за попередній період; б)виведених з експлуатації основних засобів за попередній період; в)виведених з експлуатації основних засобів за попередній період, суму амортизаційних відрахувань та збільшена на суму витрат на придбання основних засобів, їх капітальний ремонт, модернізацію та реконструкцію. 9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення: а)власних оборотних коштів до заборгованості підприємства; б)грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань; в)грошових коштів та дебіторської заборгованості до залучених коштів. 10. Альтернативна санацiя передбачає: а)альтернативний вибiр фiнансових джерел санацiї мiж власними та залученими; б)комбiнацiю зменшення та збiльшення статутного фонду пiдприємства; в)випуск облiгацiй конверсiйного займу.
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 10
Рік захисту: 2016
Ціна: 150 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 54
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл