Середа, 23.08.2017, 12:03Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Фінанси, гроші та податки

Сутність та функції грошей, їх еволюція
Курсова | 27.06.2016, 12:01
Вступ Сутність грошей та їх походження Поняття, функції грошей та їх еволюція Сучасний стан грошової системи України Роль грошей у ринковій економіці Висновки Список використаних джерел
Висновки В ході написання курсової роботи було розкрито сутність та функції грошей, їх еволюцію, сучасний стан грошової системи України та роль грошей у ринковій економіці. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 1. Гроші не були придумані людством і не є продуктом творення держави, а з’явилися стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об’єктивні передумови, як і не можна запровадити там, де таких передумов немає. Разом з тим держави активно впливають на форму грошей, з тим щоб надати їм тих ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку. 2. Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента – здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загальну споживну вартість замість специфічної, властивої звичайним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства. 3. Вартість грошей як загального еквівалента формується безпосередньо в обігу внаслідок обміну певної маси реальних цінностей на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм тієї маси вартості, яку він відчужив в обмін на свої грошові доходи. Зміна такої вартості грошей спричинюється передусім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на вартість грошей прямо пропорційно, а другий – обернено пропорційно. 4. Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п’ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, світових грошей. У функції міри вартості гроші забезпечують визначення вартості товарів через форму ціни. У функції засобу обігу гроші обслуговують реалізацію товарів з негайним поверненням власникові еквівалентної вартості. У функції засобу платежу гроші обслуговують погашення боргових зобов’язань, що виникають у процесі розподілу та реалізації вартості національного продукту. У функції світових грошей гроші обслуговують рух вартості по каналах світового ринку – її вимірювання, розподіл, реалізацію і нагромадження. 5. Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від звичайних товарів широкого вжитку до сучасних електронних грошей. Кожна зміна форми грошей зумовлювалася більш високим рівнем розвитку суспільних відносин та істотним ускладненням вимог ринку до грошового еквівалента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, внаслідок якої закінчилася епоха повноцінних грошей і розпочалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповноцінні гроші повністю взяли на себе й успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засобу обігу, засобу платежу і міри вартості. Водночас є підстави стверджувати, що цього не сталося з функцією засобу нагромадження вартості і її частково продовжує виконувати золото, про що свідчить накопичення великих запасів золота у державній та приватній власності. 6. Грошова система – це форма організації грошового обороту, визначена загальнодержавними законами. Має нормативно-правовий характер і призначена забезпечити рівність усіх суб’єктів грошового обороту, однакову доступність їх до грошового ринку, єдність вимог щодо правил поведінки суб’єктів грошового обороту. Як явище нормативно-правове грошова система містить ряд елементів: назву і величину грошової одиниці; види грошових знаків і види платіжних засобів; механізми регулювання готівкового і безготівкового секторів обороту, валютного ринку; інститути, що регулюють грошовий оборот. Сьогодні українська держава в особі Національного банку України не досить успішно регулює пропозицію грошей з метою забезпечення її стабільності. Проте процес формування ефективного механізму грошової системи України ще не закінчився. 7. 2014 рік відзначився складною економічною ситуацією в країні. Так, реальний ВВП скоротився на 6,8%, експорт товарів – на 15,0%, дефіцит зведеного платіжного балансу сягнув 13,3 млрд. дол. США, а золотовалютні резерви знизилися до критично низького рівня –7,5 млрд. дол. США. Скорочення експорту супроводжувалось падінням інвестиційної привабливості країни в умовах зростаючої невизначеності та високих політико-економічних ризиків і відпливу капіталу. Спостерігалося суттєве погіршення ринкових очікувань з одночасним підвищенням попиту на іноземну валюту, збільшенням її дефіциту та надмірною волатильністю обмінного курсу гривні. Так, чистий попит на безготівкову іноземну валюту в 2014 році становив майже 10 млрд. дол. США в еквіваленті, а гривня відносно долара США за офіційним курсом послабила свої позиції на 97,3%. Зниження обмінного курсу гривні негативно вплинуло на динаміку базового індексу споживчих цін. Протягом 2014 року спостерігався відплив депозитів, збільшення попиту на ресурси та стриманий характер кредитування. Водночас курсова переоцінка активів та зобов’язань банків через зниження курсу гривні до основних іноземних валют зумовила збільшення основних показників грошово-кредитного ринку. За підсумками 2014 року депозити резидентів у гривневому еквіваленті збільшилися на 0,8%, грошовий агрегат М3 збільшився на 5,3%, грошова база збільшилася на 8,5%, внутрішній кредит збільшився на 25,4%. Загальний обсяг банкнот і монет станом на 01.01.2015р. збільшився до 304,8 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2014 року. Середня вартість нових кредитів (буз урахування овердрафту) наданих клієнтам у 2014 році зросла до 14,4% річних. Основними проблемами банківського сектору України протягом звітного року були значний відплив ресурсів з банківської системи, погіршення якості кредитних портфелів банків та збиткова діяльність. У період підвищеної напруги на грошово-кредитному ринку основні зусилля Національного банку України спрямовувались на підтримку ліквідності банків з метою забезпечення вчасного виконання ними всіх своїх зобов’язань перед клієнтами. Таким чином, протягом 2014 року внаслідок впливу екзогенних факторів, а також недостатньо виважених дій Національного банку у сфері монетарного, валютного, банківського регулювання і нагляду було значною мірою порушено функціонування ключових елементів ринкової інфраструктури – кредитного міжбанківського та валютного ринків. Це створило суттєві інституційні ризики і потребує невідкладних заходів щодо відновлення повноцінної роботи зазначених ринків як необхідних ланок трансмісійного механізму монетарної політики та забезпечення валютної і цінової стабільності. 7. Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється в стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей, завдяки чому всі економічні суб’єкти функціонують у грошовому (а не бартерному) середовищі, а також зміною кількості грошей в обороті. У першому випадку роль грошей полягає в тому, що економічні суб’єкти поставлені в такі умови, що спонукають їх як виробників виробляти більше і з меншими витратами, а як споживачів – витрачати гроші економніше і з найбільшим ефектом. У другому випадку роль грошей виявляється в тому, що збільшення чи зменшення маси грошей збільшує чи зменшує обсяг платоспроможного попиту, впливає на кон’юнктуру ринку, на обсяги виробництва і зайнятість. В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1. Основні концепції виникнення грошей Рис. 1.2. Основні властивості грошей Рис. 2.1. Функції грошей Таблиця 2.1Етапи еволюційного розвитку масштабу цін Рис. 2.2. Необхідні умови для виконання функції засобу обігу Рис. 2.3. Роль грошей у функції засобу платежу Рис. 2.4. Відмінності грошей як засобу платежу та як засобу обігу Рис. 2.5. Сутність функції «світові гроші» Таблиця 3.1Провідні складові грошової системи України Таблиця 3.2Основні макроекономічні показники України за 2010-2014 рр. Рис. 3.1. Динаміка офіційних резервних активів (станом на кінець року), млрд. дол. США Рис. 3.2. Динаміка зміни грошового агрегату М3 та темпи його приросту в 2010-2014 рр. Рис. 3.3. Динаміка зміни грошового агрегату М0 та темпи його приросту в 2010-2014 рр. Рис. 3.4. Динаміка зміни грошового агрегату М1 та темпи його приросту в 2010-2014 рр. Рис. 3.5. Динаміка зміни грошового агрегату М2 та темпи його приросту в 2010-2014 рр.
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 54
Рік захисту: 2016
Ціна: 80 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 63
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл