Четвер, 17.08.2017, 15:36Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Маркетинг та реклама

Удосконалення маркетингового плану на підприємстві
Дипломна | 11.06.2016, 10:07
ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ В МАРКЕТИНГУ……………………5 1.1. Теоретичні аспекти сучасного маркетингового середовища……………...5 1.2. Види маркетингових планів………………………………………………..9 1.3. Етапи та процедура розробки маркетингового плану…………………….23 1.4. Комплекс маркетингу в системі підприємства……………………………30 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………...38 2.1. Особливості розвитку ринка пластикових вікон………………………….38 2.2 Характеристика профілю підприємства як об’єкта дослідження………...41 2.3.Оцінка комплексу маркетингу на підприємстві…………………………...44 2.4 SWOT – аналіз підприємства ТОВ «Конкорд-пласт»…………………….56 2.5 Використання економіко-матиматичного моделювання щодо прогнозування спожитвчого попиту……………………………………………69 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ………………………………………………………………...81 3.1. Розробка ефективного маркетингового планування у ТОВ «Конкорд-пласт»………………………………………………………..81 3.2 Розробка рекламного бюджету……………………………………………..86 3.3 Контроль за реалізацією та виконанням маркетингового плану…………98 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….103 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...113 ДОДАТКИ 110 Під плануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку і упорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку. Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їхній зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах. Маркетинговий комплекс – сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку. Маркетингові засоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл, просування; так звані "4Ps": product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promotion (просування). Планування маркетингу дозволяє підприємству відповісти на питання: яку цінову політику проводити, як не втратити старих і залучити нових клієнтів, як рекламувати продукцію й домогтися ефективності виробництва й конкурентноздатності продукції. В остаточному підсумку планування дозволяє домогтися цілей, поставлених підприємством. Без плану маркетингу успішна робота підприємства буде утруднена. Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя. Економічний же зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва. Зовсім ясно, що багатьом фірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування й контролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування. Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків. З метою найбільш ефективного рішення стратегічних завдань в області розвитку підприємтсва був проведен SWOT- аналіз, виявили сильні і слабки сторони компанії. Була розороблена рекламна компанія і спалновиний рекламний бюджет. У рамках глобальної стратегії розвитку компанії спрямованої на досягнення довгострокових завдань і цілей , особливого значення набувають зусилля компанії по використанню реклами й промоушена як основні кошти маркетингових комунікацій. У такий спосіб ефективне використання коштів маркетингових комунікацій дозволяє вирішувати стратегічні й тактичні завдання фірми, пов'язані із глобальною місією компанії на ринку. План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний продаж. Щодо підтримки збуту, то тут беруть за мету не просте стимулювання покупців, продавців та власного збутого персоналу, а насамперед інформування про товар, послугу чи ідею рекламодавця. Тому очевидно, що маркетингові комунікації мають в основному рекламні завдання - інформацію та залучення покупця (споживача, користувача) до процесу продажу. Рекламна стратегія базується на доскональному знанні звичного стилю покупки і ставленні до неї майбутнього клієнта. Щоб успішно просувати продукцію на ринок, фірма спільно з фахівцями-маркетологами повинна проаналізувати всі стадії проходження товару - від виробника до кінцевого споживача. Треба враховувати і оцінювати реакцію покупця на той чи інший вигляд реклами на всіх стадіях вірогідної покупки. Ще до того як він ухвалив рішення що-небудь придбати, рекламодавець вже може на нього впливати, наприклад, коли майбутній клієнт виходить на вулицю, коли він сідає до телевізора, слухає радіо, читає улюблену газетуЕфективною рекламною стратегією може бути названий тільки повний аналіз мотивів споживання. Таким чином проведений аналіз планування на підприємтсві ВАТ «Конкорд-пласт» надає змогу визначити переваги та недоліки в системі планування маркетингу. На сонові проведеного аналізу були запропоновані заходи щодо підвищення ефективності в системі планування, та розроблено ркламного бюджету, що підвищить рівень комунікацій на підприємтсві, а також методи контролю за виконанням маркетингового плану в загалі.
Останнім часом українські підприємства все більше використовують широкий спектр маркетингових заходів, за допомогою яких займають відповідне місце на українському ринку. Беззаперечним залишається і той факт, що прибутковість господарства підприємства можна підвищити за допомогою вдосконалення маркетингових навичок. На даний момент в Україні майже не проводилось вивчення результатів використання елементів маркетингового комплексу для підвищення прибутковості саме сільськогосподарських підприємств, оскільки практика планування та використання маркетингових механізмів лише набирає обертів протягом останніх років, проте аналіз діяльності інших галузевих підприємств, які працюють на ринку, виявився досить ілюстративним щодо того, які саме інструменти можуть найбільше впливати на підвищення ефективності роботи підприємств. Ближче ознайомлення із наступними маркетинговими кроками та дотримання певних правил розробки та виконання плану допоможе розробити та втілити ефективну маркетингову стратегію, а, відповідно, допомогти виробникам сільськогосподарської продукції добитися кращих економічних результатів своєї діяльності. Стратегія маркетингу - це узагальнені напрямки маркетингової діяльності фірми, які конкретизуються у відповідних маркетингових програмах. Маркетингова програма (програма маркетингу) передбачає планування конкретних дій з реалізації маркетингових стратегій. В ній оптимально поєднуються інструменти маркетингу з урахуванням конкретного періоду дії плану і відповідного фінансового забезпечення. Актуальність роботи - сьогодні відсутність чіткого плану, а також тактичних дій на шляху до досягнення певної мети фірми або підприємства, може бути причиною для загрози існуванню фірми. А тому в цій роботі розглянуті методологічні положення щодо складання стратегічного та тактичного планів. Система планування на підприємстві займає одну з найважливіших частин політики компанії. Мета - розглянути систему маркетингового планування на підприємстві, виявити недоліки плану маркетингу і вдосконалити маркетингове плданування на підприємстві. Об‘ектом дослідження виступає товариство з обмеженоє відпоовідальністю «Конкорд-пласт», яке реалізує метало-пластикові вікна та супутні послуги.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 116
Рік захисту: 2013
Ціна: 150 грн.
Контактна особа: Андрей
Телефон: +380983983746
E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 103
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл