Четвер, 17.08.2017, 15:37Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Менеджмент та трудові відносини

Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх у сільськогосподарських підприємствах
Дипломна | 11.06.2016, 08:17
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність понять трудовий потенціал, трудові ресурси, робоча сила 1.2. Сутність мотивації трудових ресурсів та її ефективне застосування в сільськогосподарському виробництві 1.3. Умови і фактори формування раціонального складу та ефективного використання трудових ресурсів села РОЗДІЛ 2. Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх у сільськогосподарських підприємствах ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 2.1. Кількісний склад трудових ресурсів і рівень забезпеченості ними сільськогосподарських підприємств 2.2. Організація ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств 2.3. Сучасний стан мотивації праці в аграрному секторі РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І МОТИВАЦІЯ ЇХ ПРАЦІ 3.1. Оптимізація складу трудових ресурсів і підвищення належного рівня їх зайнятості 3.2. Удосконалення організації ефективного використання трудових ресурсів 3.3. Підвищення рівня мотивації праці ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. У сучасних умовах розвитку аграрного сектору економіки України актуальності набуває проблема дослідження формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні. Трудові ресурси доцільно розглядати як якісну сукупність спроможностей працівників, що створюють матеріальні, духовні цінності та інші блага для суспільства з урахуванням впливу різноманітних чинників: економічних, соціальних, організаційних, виробничих, трудових, політичних, екологічних, природних та інших. 2. Перехід до ринку вимагає розв’язання комплексу проблем, серед найважливішою проблемою є проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві. Обумовлено це погіршенням статево-вікової структури сільського населення, низьким рівнем механізації та електрифікації виробничих процесів, недосконалими формами організації виробництва та оплати праці. 3. Сільськогосподарські підприємства Очаківського району спеціалізуються на виробництві винограду та зерна. В цілому на виноградарство припадає 63,9 %, а на зернові – 12,6 % виручки від реалізації сільгосппродукції. Тваринництво в господарствах району слабо розвинене. 4. На кінець 2014 р. середньорічна кількість працюючих у сільськогосподарських підприємствах становила 1,3 тис. чол., що становить тільки 8,1 % від загальної кількості сільського населення. При цьому протягом 2005-2014 рр. чисельність працівників сільського господарства Очаківського району зменшилась на 48,6%, тобто майже на половину. Це надзвичайно високі темпи зменшення кількості працюючих у певній галузі економіки за дуже стислий період. 5. У 2014 р. всього зайнятих у сільськогосподарських підприємствах було 1141 осіб, у тому числі виробничий персонал – 869 осіб.(76,2%), невиробничий персонал – 88 осіб (7,6%), адміністративний персонал – 185 особи (16,2%). Середній стаж працюючих у сільськогосподарських підприємствах Очаківського району становить 10-20 років, найбільшу частину становлять трудові ресурси з повною загальною освітою і базовою загальною, а повну вищу освіту мають лише 7 % працівників. Це свідчить, що в аграрному секторі через важку працю і низьку платню спостерігається найбільша плинність кваліфікованих кадрів. 6. У 2014 році в аграрних підприємствах Очаківського району у розрахунку на 1 працівника припадало 19 га сільгоспугідь і 15 га ріллі, що у відносному виразі становить зростання проти рівня 2012року на 5,6% та зменшення 6,2% відповідно. у досліджуваних підприємствах спостерігається зростання рівня працезабезпеченості. При цьому варто відмітити, що найбільше забезпечені працівниками ТОВ «Агрофірма «Лиманський» та ВАТ «Очаківський агрохім». При цьому спостерігається підвищення рівня продуктивності праці. 7. В сільськогосподарських підприємствах Очаківського району функціонують традиційні системи оплати праці: пряма погодинна система використовується у 42,8% підприємств району. У зв’язку з важким фінансовим становищем лише 14,3% досліджуваних сільськогосподарських підприємств області можуть дозволити собі застосовувати відрядно-преміальну систему оплати праці, 14,3% – акордно-преміальну і 14,3% – погодинно-преміальну систему оплати праці. 8. Середній розмір заробітної плати на кінець 2014 р. у сільському господарстві Очаківського району становив 630,75 грн. Однією з особливостей оплати сільськогосподарської праці є також значна частка у ній натуральних видач. У 2014 р. сільськогосподарські підприємства Очаківського району реалізували в рахунок оплати праці 0,5% загального обсягу продажу продукції рослинництва та тваринництва тощо. Дуже цікава ситуація щодо динаміки середньорічної заробітної плати працівників у сільському господарстві району з однаковими кліматичними умовами, природною родючістю ґрунтів. Зокрема, найвищою вона була у СЗАТ «Колос» (42982 грн), ВАТ «Очаківський агрохім» (24718 грн), ПСП «Україна» (21900 грн). Найнижчий рівень заробітної плати у ТОВ «Сонячний» (3390 грн). 9. Встановлено, що основними шляхами оптимального формування і ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Очаківського району є: застосування комплексної механізації виробничих процесів; збільшення та стабілізація обсягів виробництва валової продукції за рахунок підвищення врожайності культур і продуктивності тварин.; скорочення витрат праці на виробництво продукції; здійснення комплексу заходів з підготовки та підвищення кваліфікації працівників; суворе дотримання трудової дисципліни; впровадження у господарствах групових методів роботи; більш повне використання різних форм підряду на орендних умовах; впровадження нових форм оплати праці, ширше практикування морального заохочення. 10. Для ефективного стимулювання праці працівників необхідно брати оптимальну форму і систему оплати праці, наприклад: безтарифну, контрактну, єдину тарифну, а також оплату праці залежно від участі працівника у прибутках підприємства. Передумовою створення нового мотиваційного механізму має стати прискорення реформування існуючої нині системи оплати праці. Воно передбачає здійснення таких заходів: поетапне підвищення рівня заробітної плати до рівня вартості робочої сили; встановлення науково обґрунтованого рівня мінімальної заробітної плати, який необхідно співвідносити з прожитковим мінімумом; введення жорсткого механізму контролю за своєчасністю виплат; дотриманням міжгалузевого, галузевого, професійного та кваліфікаційного співвідношення в нормах оплаті праці. 11. Пропонуємо такі методи нематеріальної мотивації персоналу: постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних цілей; систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей; залучення працівників до різних програм навчання і підвищення кваліфікації; створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; делегування працівникам управлінських повноважень; підвищення персональної відповідальності кожного працівника з наданням права вибору методів вирішення поставлених задач; публічне визнання успіхів працівників в роботі, підтвердження їх цінності для підприємства різними доступними для керівництва способами; увага безпосереднього керівництва до думки працівників; створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним підведенням підсумків змагання; наділення працівників владними повноваженнями при проведенні невиробничих заходів; залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають нестандартного підходу; врахування уявлень працівників про справедливість в розподілі обов’язків і в методах винагороди. Впровадження запропонованих в роботі заходів з мотивації працівників буде сприяти підвищенню ефективності управління персоналом, що, в свою чергу, вплине на ефективність господарської діяльності сільськогос-подарських підприємств Очаківського району в цілому.
Актуальність теми дослідження. Одним із основних чинників сільськогосподарського виробництва, поряд зі землею та капіталом, є трудові ресурси. Докорінні зміни в аграрному секторі економіки створили якісно нові організаційно-правові форми господарювання, чим зроблено певні кроки на шляху до Європейського вибору, задекларованого Україною. Однак всі ці зусилля стануть марними без формування і економічно-ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарського виробництва. Проблеми, що стосуються розвитку, відтворення та ефективного використання трудових ресурсів аграрного сектора економіки останнім часом широко висвітлюють в економічній літературі. Значний внесок для вирішення цієї проблеми зробили С.І. Бандур, Д.П. Богиня, О.Л. Богуцький, С.Й. Вовканич, М.І. Долішній, В.С. Дієсперов, С.І. Дорогунцов, О.Ю. Єрмаков, Є.П. Качан, М.А. Козоріз, Є.М. Лібанова, В.В Онікієнко, І.Л Петрова, П.Т. Саблук, К.У. Якуба та інші вчені. Водночас ціла низка питань цієї багатопланової проблеми залишається неналежно вивченою і потребує подальшого поглибленого дослідження. Таким чином, значимість наукової проблеми підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах, а також необхідність пошуку нових шляхів розв’язання даної проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи. Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в розробці рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Очаківського району. Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі визначено та вирішено такі завдання: - висвітлено теоретичні основи раціональної організації використання трудових ресурсів; - розкрито сутність мотивації трудових ресурсів та її ефективне засто- сування в сільськогосподарському виробництві; - висвітлено умови і фактори формування раціонального складу та ефективного використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах; - досліджено кількісний склад трудових ресурсів і рівень забезпечення ними сільськогосподарських підприємств Очаківського району; - проаналізовано сучасний стан мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах Очаківського району; - досліджено сучасний рівень організації ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах досліджуваного району; - запропоновано основні напрями удосконалення організації використання трудових ресурсів і мотивації їх праці в аграрних підприємствах . Об'єктом дослідження є процеси використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Очаківського району. Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних питань підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Очаківського району.. Методи дослідження. Поставлені в дипломній роботі завдання розв’язувались за допомогою наступних методів: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення (при визначенні рівня забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону), монографічний (при вивченні діяльності сільськогосподарських підприємств Очаківського району). Застосовано економіко-статистичний метод аналізу при виявленні впливу факторів, зокрема на ефективність використання трудових ресурсів, розрахунково-конструктивний та порівняльний (порівняння в динаміці показників використання трудових ресурсів). Джерела інформації. Інформаційну основу дослідження склали річні звіти сільськогосподарських підприємств Очаківського району; статичні матеріали Миколаївського державного обласного управління статистики та Державного комітету статистики України; матеріали наукових та інформаційно-публіцистичних видань.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 155
Рік захисту: 2014
Ціна: 250 грн.
Контактна особа: Андрей
Телефон: +380983983746
E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 67
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл