Четвер, 17.08.2017, 15:23Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Міжнародні відносини та Міжнародна економіка

Формування конкурентоспроможності ФГ «Владам» Жовтневого району за рахунок зовнішньоекономічної діяльності
Дипломна | 11.06.2016, 08:42
Вступ Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність та значення категорії конкуренція 1.2. Особливості формування конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому ринку 1.3.Методичні підходи до визначення міжнародної конкуренто- спроможності РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ВЛАДАМ» ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ 2.1. Економічна характеристика господарства 2.2. Аналіз розвитку та конкурентоспроможності овочеконсервної продукції 2.3. Економічна ефективність діяльності господарства РОЗДІЛ 3. Формування конкурентоспроможності ФГ «Владам» Жовтневого району за рахунок зовнішньоекономічної діяльності 3.1. Зовнішньо-економічні чинники отримання конкуренто- спроможної продукції 3.2. Удосконалення асортименту і підвищення якості продукції ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ В умовах глобалізації та необхідності інтегрування у європейський економічний простір універсальним критерієм стратегії розвитку будь-якого підприємства, має стати міжнародна конкурентоспроможність як імовірність реалізації конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Саме тому першочергового значення набуває обґрунтування напрямів ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, як фактору підвищення конкурентоспроможності національних виробників у сучасних умовах трансформації економіки, виявлення основних проблемних аспектів розроблення сучасних методів оцінювання реальної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому та національних ринках і стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованої на досягнення стабільної конкурентоспроможності підприємств в умовах інтернаціоналізації господарського життя. На підставі аналізу конкурентоспроможності ФГ «Владам» за допомогою методів ефективної конкуренції, конкурентних переваг оцінки якості продукції, матричних методів, SWOT-аналізу дозволив зробити неоднозначні висновки щодо конкурентного стану підприємства: 1. Дослідження сучасної теорії конкуренції, конкурентних переваг та аналіз теоретичних аспектів їх застосування промисловими підприємствами показує, що конкурують не країни, а окремі виробники. Проте економічний успіх держави, тобто її конкурентоспроможність, безпосередньо визначається наявністю в неї конкурентоспроможних галузей і виробництв. Тому підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників повинно стати важливим пріоритетом промислової політики України. 2. Для з’ясування основних причин зниження конкурентоспроможності підприємств проведено поглиблений аналіз та порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності ФГ «Владам» та його конкурентів. Порівняння підприємств-конкурентів проведено за такими факторами: конкурентоспроможність випущеної продукції, відповідності структурних параметрів цілям підвищення конкурентоспроможності, ділової репутації та активності, стану та раціональності використання ресурсного потенціалу. 3. Досліджуване господарство є одним з потужних агарних підприємств, що займається виробництвом конкурентоспроможної овочеконсервної продукції. У 2008 році площа ріллі становила 567 га із них 359,4 га відведено під овочі, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у співставних цінах становив 10001,5 тис. грн., обсяг грошових надходжень становив 16158,4 тис. грн. 4. Ефективний розвиток і конкурентоздатність виробництва у господарстві досягається за рахунок: • використання насіннєвого матеріалу компанії „Clause” різних строків дозрівання, що дозволяє постачати на ринок продукцію з початку літа до глибокої осені; • при вирощуванні овочевої продукції використовуються європейського рівня інтенсивні технології та техніка; • консервний цех має обладнання виробництва провідних виробників Європи, • наявність овочесховища дозволяє подовжити маркетинговий період на цілий рік. • вся продукція випускається під зареєстрованою торговельною маркою «Владам» і сертифікована в системі Укрсепро; • якість продукції виробленої господарством продукції відзначена нагородами та медалями; • господарство є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. 5. Основними конкурентами ФГ «Владам» є: СПП «Агрофірма «Роднічок» Жовтневого району займало 10,68% ринку свіжих овочів у 2008 році; ТОВ «Сандора» - виробництво овочевих соків у більшості випадків із покупної сировини, ТОВ « Вікторія» Жовтневого району – виробництво овочевих консервів.. Конкурентоспроможність овочеконсервної продукції забезпечується наявність сучасного обладнання та технологій, використання тари «твіст офф». 6. Зовнішньоекономічна діяльність господарства передбачає здійснення імпорту насіння овочевих культур, обладнання, запасних частин та технологій для переробного заводу, непрямий експорт продукції переробки продукції овочівництва. ФГ «Владам» співпрацює з контрагентами з країн Балтії, Німеччини, Білорусі та ін. 7. Конкурентна позиція дозволила господарству досягти наступних показників. У 2008 році проти 2006 року зростала виручка від реалізації продукції на 69,3 % , відповідно збільшився чистий дохід на 68,8%. Разом із цим, підвищення суми операційних витрат у 2,2 рази, позначилось на зменшенні суми одержаного чистого прибутку на 20,2% за досліджуваний період. За 2006-2008рр. середній рівень рентабельності у господарстві зменшився на 37 відсоткових пункти та досяг рівня у 17,2 %. 8. Продовжити впровадження системи менеджменту якості в основу, якої, покладено процесний підхід, постійне поліпшення результативності і ефективності діяльності, з урахуванням потреб зацікавлених сторін. 9. Напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності ФГ «Владам» мають бути спрямовані на: оптимізацію товарної структури експорту (розширення номенклатури товарів та нарощування виробництва та прямий експорту найбільш конкурентоспроможних товарів, розширення географічної структури продажу продукції (зберігання традиційних ринків збуту продукції та залучення нових перспективних ринків, до яких належать ринки країн Балтії, Німеччини, Білорусії та ін.).
В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів. Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства. Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності. Цей підхід закладено в основу чинного стратегічного менеджменту. Стійку діяльність підприємств можна забезпечити за рахунок інноваційної діяльності, пошуку нових рішень та ідей, тобто – підприємництва. Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Якщо підприємству притаманні риси підприємницької структури, то в нього є всі шанси бути конкурентоспроможним і займати стійке положення на ринку. Тільки постійне вдосконалення, пошук нового, використання новітніх технологій і методів організації виробництва та управління допоможуть підприємствам досягти й утримати стійке положення на конкурентному ринку. Для досягнення конкурентоспроможності підприємству на міжнародному ринку потрібно мати переваги не тільки за рахунок лідирування по витратах або ціні, але й по впровадженню нових ідей, як у виробничу сферу так і в управління, стратегічному розвитку. У зв'язку з тим, що проблема виявлення залежності між ефективною зовнішньоекономічною діяльністю та конкурентоспроможністю є актуальною для підприємств агропромислового комплексу, це зумовило вибір теми дослідження. Метою і завданнями дослідження є висвітлення впливу ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності на конкурентоспроможність ФГ «Владам» Жовтневого району. Відповідно до мети в роботі визначено такі завдання: • висвітлити теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності та конкурентоспроможності; • дослідити принципи організації зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства; • запропонувати рекомендації для ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства ФГ «Владам» Жовтневого району з метою підвищення конкурентоспроможності досліджуваного господарства. Об’єкт дослідження – процес забезпечення конкурентоспроможності ФГ «Владам» Жовтневого району за рахунок ефективної зовнішньоекономічної діяльності. Предмет дослідження – теоретичні аспекти, загальні принципи, методи та інструменти організації зовнішньоекономічної діяльності, як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 101
Рік захисту: 2013
Ціна: 200 грн.
Контактна особа: Андрей
Телефон: +380983983746
E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 114
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
mars1814
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл