Неділя, 20.08.2017, 21:03Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Міжнародні відносини та Міжнародна економіка

Стратегія виходу підприємств зернового підкомплексу Миколаївської області на зовнішні ринки
Дипломна | 11.06.2016, 10:21
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 1.1 Стратегічне планування підприємства: сутність види та особливості застосування 1.2. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок 1.3. Методичні підходи до формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПIДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОЦІНКА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності пiдприемств зернового пiдкомплексу регіону 2.2. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності пiдприємств зернового пiдкомплексу Миколаївської області 2.3. Оцінка конкурентоспроможності пiдприемств зернового пiдкомплексу регіону при виході на зовнішній ринок Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 3.1. Розробка стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на зовнішній ринок 3.2. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможностi пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на овнішніх ринках 3.3 Удосконалення системи матеріально-технічного та інфраструктурного забезпечення аграрних підприємств Миколаївської області при виході на зовнішній ринок Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Один з найважливіших моментів формування і реалізації стратегії ЗЕД підприємств зернопродуктового підкомплексу - забезпечення збалансованості їх розвитку з врахуванням як внутрішніх потреб у продовольчій продукції, так і необхідності здійснення ЗЕД. Тому потреба в матеріально-технічних і трудових ресурсах при реалізації тих або інших варіантів стратегічного розвитку повинна визначатися на основі найпрогресивніших технологій і проектів, але порівнюватися з реальними можливостями підприємства в конкретні періоди. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності має бути складовою загальної стратегії. Кожне підприємство є унікальною системою, на яку впливає зовнішнє середовище, що його оточує і його вплив також носить специфічний характер. Отже, застосування до всіх суб’єктів господарської діяльності єдиної універсальної моделі стратегічного управління не є доцільним, конкретне підприємство потребує індивідуального підходу, в якому враховуються особливості внутрішнього та зовнішнього середовища його функціонування. 2. За проведеним дослідженням виявлено, що сільськогосподарські підприємства Миколаївської області мають вигідне місцерозташування, сприятливе для ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, а також для вигідної реалізації виробленої продукції. Сільське господарство – перша за обсягами та друга по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва району. Економічний потенціал аграрного сектору регіону становить понад 36 сільськогосподарських підприємств та 421 од. фермерських господарств. 3. Показники результативності як господарської діяльності в цілому, так і експортної діяльності аграрних підприємств Миколаївського району зокрема вказують на те, що вітчизняні підприємства не спроможні наздогнати світових лідерів, ані за якістю сільськогосподарської сировини, ані за рентабельністю її вирощування. 4. У стратегічному плані аграрних підприємств Миколаївської області визначається, чим саме воно буде займатися і визначаються завдання. Оскільки виробництво включає кілька асортиментних груп і ринків, то на кожну із цих позицій повинен бути розроблений окремий план. Всі ці плани можна позначити одним терміном - «план маркетингу». Маркетингова програма розробляється на підставі маркетингової концепції підприємства. 5. Центральне місце в її складанні посідають визначення ринкових пріоритетів з урахуванням споживчих факторів і налагодження у зв'язку із цими пріоритетами виробництва конкретної продукції таким чином, щоб вона розкуповувалась і не виникло проблем з її збутом. 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю усередині аграрних підприємств Миколаївської області взаємозалежне із процесами, що відбуваються у підприємстві, і перебуває з ними у взаємодії та взаєморозвитку. Система управління зовнішньоекономічної діяльності інтегрується в управління підприємством, що, в свою чергу, забезпечує гнучкість, динамічність, безперервний розвиток підприємства, погодженість формальних і неформальних відносин. 7. Комплекс організаційних заходів щщодо формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області передбачає вдосконалення асортиментної структури експорту, розширення географії поставок продукції на зовнішні ринки. З цією метою пропонується підвищити рівень загальної абсолютної ефективності за рахунок перегляду і зміни структури експорту товарних груп з низьким рівнем ефективності. Експорт товарів слід розвивати, вдосконалюючи їх асортимент, з врахуванням особливостей економічного, соціального, культурного середовища країн збуту. 8. У відповідності зі стратегією підприємства потрібно розробити і впровадити систему управління, яка базується на процесному підході, у результаті чого визначити процеси, схему їхніх взаємозв'язків і відповідальних осіб. У результаті виконання даного підходу господарство одержить сучасну автоматизовану систему управління, що підтримує всі процеси підприємства. 9. Варто детально вивчати і аналізувати вимоги, бажання і очікування споживачів, а також, враховувати інтереси і піклуватися про задоволеність всіх зацікавлених сторін. На основі цього формувати стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, використовуючи місію, бачення, політику і стратегічні цілі та мету підприємства в управлінні маркетингом. В основу даного підходу закладаються принципи орієнтації на споживача, залучення персоналу, постійне поліпшення, забезпечення цінностей для зацікавлених сторін і взаємовигідних відносин з партнерами. 10. Впровадити систему стратегічного менеджменту в основу, якої, покладено процесний підхід, постійне поліпшення результативності і ефективності діяльності, з урахуванням потреб зацікавлених сторін. 11. Для реалізації стратегічних цілей аграрних підприємств Миколаївського району і виконання його політики щодо зовнішньоекономічних партнерів, можуть бути використані наступні підходи: - будувати довгострокові і взаємовигідні відносини з партнерами на основі спільної стратегії і обміну знань; - ефективний зворотний зв'язок зі сторонами, зацікавленими в успішній діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області , забезпечує визначення і задоволення їхніх потреб.
Актуальність теми. У нинішніх умовах розвитку вітчизняної економіки, що характеризуються посиленням конкуренції та ускладненням господарської діяльності, істотно розширюється коло інструментів, що використовуються підприємствами для закріплення позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. Одним з найбільш дієвих інструментів підвищення ефективності діяльності українських підприємств є запровадження на них системи стратегічного управління, що полягає у розробці довгострокових програм розвитку з урахуванням сильних та слабких сторін підприємства, а також її довгострокових цілей та поточних завдань. Елементи стратегічного управління нині запроваджуються і на вітчизняних підприємствах аграрного сектору, оскільки в умовах занепаду даної сфери тим небагатьом компаніям, що ще спроможні конкурувати з імпортною продукцією на внутрішньому та зовнішньому ринках, необхідно знаходити резерви підвищення ефективності господарювання для фінансування інноваційного розвитку. Особливого значення набуває стратегічне управління у підвищенні експортної діяльності підприємств аграрного сектору, оскільки вітчизняним компаніям, позиції яких на зарубіжних ринках щороку слабшають, необхідно розробляти стратегію діяльності на основі довгострокових прогнозів коливань попиту та пропозиції з урахуванням зміни формату міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією. Усе зазначене підвищує актуальність дослідженні напрямів впровадження на вітчизняних підприємствах аграрного сектору системи стратегічного управління у контексті підвищення ефективності їх експортної діяльності. Проблеми управління, регулювання та стимулювання зовнішньоекономічної діяльності України, у т.ч. й аграрного сектору, досліджувалися багатьма вченими. У першу чергу слід назвати наукові праці А. Альохіна, В. Авер’янова, В. Будкіна, І. Бураковського, В. Власова, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горьового, В. Губенка, Б. Данилишина, С. Дем’яненка, Т. Зінчук, С. Кваші, О. Кириченка, А. Кредісова, Л. Михайлової, А. Мокія, О. Онищенка, М. Павловського, М. Портера, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Вже впродовж тривалого часу приділяється значна увага дослідженню аспектів ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю, формуванню та використанню експортного потенціалу у працях Ф. Бутинця, І. Васіної, А. Вічевича, І. Жиглей, Ф. Зінов’єва, Л. Кадуріної, Ю. Макогона, О. Максимця, В. Пархоменка, І. Паски, Л. Островського та ін. Проте наукових досліджень у сфері формування стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на зовнішній ринок з урахуванням регіональних особливостей проведено недостатньо. Мета і задачі дослідження. Зважаючи на актуальність теми, метою даної дипломної роботи є розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегій виходу аграрних підприємств Миколаївської області на зовнішній ринок. Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань: - висвітлити сутність види та особливості застосування стратегічного планування діяльності підприємства; - дослідити основні стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; - висвітлити методичні підходи до формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; - здійснити дослідження організаційно-економічних умов діяльності пiдприемств зернового пiдкомплексу Миколаївської області; - дослідити сучасний стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону; - здійснити оцінку рівня конкурентоспроможності пiдприємств зернового пiдкомплексу Миколаївської області при виході на зовнішній ринок - запропонувати основні напрямки розробки стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на зовнішній ринок; - обгрунтуванти напрями підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок; - запропонувати заходи удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Миколаївської області при виході на зовнішній ринок Об’єктом дослідження є процеси формування стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу Миколаївської області на зовнішній ринок. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів формування стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу Миколаївської області на зовнішній ринок.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 127
Рік захисту: 2014
Ціна: 200 грн.
Контактна особа: Андрей
Телефон: +380983983746
E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 145
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл